เครื่องมือแปลงไฟล์เสียงออนไลน์

แปลงไฟล์เสียงทุกสกุลผ่านช่องทางออนไลน์

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

รูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

รูป
ลักษณะ
การแปลง
AAC
การเข้ารหัสเสียงขั้นสูง
AC3
AC3 ไฟล์เสียง
AIFF
เสียง Interchange รูปแบบไฟล์
AMB
Ambisonic B-Format
AMR
การปรับเปลี่ยนอัตราหลาย
APE
เสียงลิง
AU
Sun Microsystems AU files
AVR
Audio Visual Research format
CAF
รูปแบบเสียงหลัก
CDDA
Compact Disc Digital Audio (raw audio)
CVS
Continuously Variable Slope Delta modulation
CVSD
Continuously Variable Slope Delta modulation
CVU
Continuously Variable Slope Delta modulation (unfiltered)
DSS
Digital Speech Standard File
DTS
Digital Theater Systems
FAP
PARIS Audio File
FLAC
ตัวแปลงสัญญาณเสียง lossless ฟรี
FSSD
FSSD - 8-bit unsigned integer PCM RAW Audio
GSM
GSM 06.10 Lossy Speech Compression
GSRT
Grandstream ring-tone files
HCOM
Macintosh HCOM files
IMA
A headerless file of IMA ADPCM audio data
M4A
ไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัด
M4R
MPEG 4 Ringtones Audio
MP3
รูปแบบ MP3 เสียง
NIST
NIST (National Institute of Standards and Technology)
OGG
ไฟล์ Ogg Vorbis Compressed Audio
OPUS
Opus (audio format)
PAF
PARIS Audio File
PVF
Portable Voice Format
SD2
Sound Designer 2 format
SLN
Asterisk PBX `signed linear’
SMP
Turtle Beach SampleVision files
SND
MS-DOS early ’90s .SND files
SNDR
MS-DOS early ’90s .SND(RT) files
SNDT
MS-DOS early ’90s .SND(RT) files
SOU
SOU - 8-bit unsigned integer PCM RAW Audio
SPH
SPeech HEader Resources
TAK
Tom's lossless Audio Kompressor
TXW
Yamaha TX-16W sampler
VOC
Sound Blaster VOC files
VOX
A headerless file of Dialogic/OKI ADPCM audio data
W64
Sonic Foundry’s 64-bit RIFF/WAV format
WAV
รูปแบบไฟล์รูปแบบของคลื่นเสียง
WMA
Windows Media Audio
WV
WavPack lossless audio compression
WVE
Psion 8-bit A-law