เครื่องมือแปลงไฟล์ CDDA ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล cdda หรือแปลงให้เป็นสกุล cdda

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

cdda

Compact Disc Digital Audio (raw audio)

ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ CDDA เป็นไฟล์ซีดีเพลงดิจิตอลที่จัดเก็บไฟล์เสียงในรูปแบบ AIFF ไฟล์ CDDA จะพบได้เฉพาะเมื่อไฟล์เสียงถูกแยกออกจากซีดีเพลงที่ใช้ข้อกำหนด CD Digital Audio วิธีนี้มักทำผ่านโปรแกรม Apple iTunes ที่มีตัวเลือกการเขียนซีดีเพลง

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง CDDA การแปลง ให้คะแนน
1 CDDA เป็น MP3 5.0 5 คะแนน
2 CDDA เป็น TTA 5.0 2 คะแนน
3 CDDA เป็น AAC 5.0 1 คะแนน
4 CDDA เป็น AC3 5.0 1 คะแนน
5 CDDA เป็น AIFF 5.0 1 คะแนน
6 CDDA เป็น DTS 5.0 1 คะแนน
7 CDDA เป็น FLAC 5.0 1 คะแนน
8 CDDA เป็น WMA 5.0 1 คะแนน
9 CDDA เป็น OGG
10 CDDA เป็น AMR
11 CDDA เป็น M4A
12 CDDA เป็น M4R
13 CDDA เป็น WAV
14 CDDA เป็น OPUS
15 CDDA เป็น SPX
แปลงเป็น CDDA การแปลง ให้คะแนน
1 MP3 เป็น CDDA 4.9 158 คะแนน
2 MP4 เป็น CDDA 5.0 20 คะแนน
3 WAV เป็น CDDA 4.9 20 คะแนน
4 FLAC เป็น CDDA 5.0 18 คะแนน
5 ASF เป็น CDDA 5.0 6 คะแนน
6 M4A เป็น CDDA 5.0 4 คะแนน
7 3GP เป็น CDDA 5.0 2 คะแนน
8 AVI เป็น CDDA 5.0 2 คะแนน
9 AAC เป็น CDDA 5.0 2 คะแนน
10 WEBM เป็น CDDA 5.0 1 คะแนน
11 WMV เป็น CDDA 5.0 1 คะแนน
12 AIFF เป็น CDDA 5.0 1 คะแนน
13 MKV เป็น CDDA 5.0 1 คะแนน
14 3G2 เป็น CDDA
15 AAF เป็น CDDA

ดูทั้งหมด