เครื่องมือแปลงไฟล์เอกสารออนไลน์

แปลงไฟล์เอกสารทุกสกุลผ่านช่องทางออนไลน์

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

รูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

รูป
ลักษณะ
การแปลง
CSV
ค่าคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
DOC
เอกสาร Word Microsoft
DOCM
Microsoft Word Document with Macros Enabled
DOCX
Microsoft Office Open XML
DOT
Microsoft Word 97-2003 Template File
DOTM
Microsoft Word Template with Macros Enabled
DOTX
Microsoft Word Template File
HTML
Hypertext Markup Language
KWD
KWord native format
ODT
ODF Text Document
OXPS
Open XML Paper Specification
PDF
เอกสารแบบพกพา
RTF
รูปแบบข้อความ Rich
SXW
OpenOffice Writer 1.0
TXT
แฟ้มข้อความธรรมดา
WPS
Microsoft Works Text Document
XLS
แผ่นงาน Microsoft Excel แผ่น (97-2003)
XLSX
สำนักงาน Open XML แผ่นแผ่น
XPS
XML Paper Specification