เครื่องมือแปลงไฟล์ ABW ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล abw หรือแปลงให้เป็นสกุล abw

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ
ทำการแปลง 394,696,659 ไฟล์ ซึ่งมีขนาดรวม 5,633 TB เรียบร้อยแล้ว

abw

AbiWord

รูปแบบไฟล์ ABW เป็นรูปแบบเอกสารเริ่มต้นสำหรับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ AbiWord และรูปแบบจะขึ้นอยู่กับ XML รูปแบบไฟล์ ABW ช่วยให้สามารถจัดวางเอกสารขั้นสูงการจัดรูปแบบ rich text รายการตารางภาพและเชิงอรรถ ไฟล์ ABW มีลักษณะคล้ายกับไฟล์ Microsoft Word DOC แต่แตกต่างจากไฟล์ Microsoft Word โปรแกรม AbiWord สามารถทำงานได้เกือบทุกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง ABW การแปลง ให้คะแนน
1 ABW เป็น PDF 4.8 506 คะแนน
2 ABW เป็น DOC 4.7 451 คะแนน
3 ABW เป็น DOCX 4.7 94 คะแนน
4 ABW เป็น JPG 4.9 20 คะแนน
5 ABW เป็น TXT 4.4 15 คะแนน
6 ABW เป็น ODT 4.4 12 คะแนน
7 ABW เป็น RTF 4.6 7 คะแนน
8 ABW เป็น JPEG 5.0 5 คะแนน
9 ABW เป็น BMP 5.0 4 คะแนน
10 ABW เป็น DOCM 5.0 2 คะแนน
11 ABW เป็น MOBI 5.0 1 คะแนน
12 ABW เป็น HTML 5.0 1 คะแนน
13 ABW เป็น DOT 5.0 1 คะแนน
14 ABW เป็น DBK 5.0 1 คะแนน
15 ABW เป็น KWD
แปลงเป็น ABW การแปลง ให้คะแนน
1 PDF เป็น ABW 4.9 30 คะแนน
2 DOCX เป็น ABW 4.6 28 คะแนน
3 DOC เป็น ABW 4.8 13 คะแนน
4 RTF เป็น ABW 5.0 10 คะแนน
5 JPG เป็น ABW 3.8 4 คะแนน
6 ODT เป็น ABW 5.0 4 คะแนน
7 HTML เป็น ABW 5.0 3 คะแนน
8 XLSX เป็น ABW 4.0 2 คะแนน
9 XLS เป็น ABW 3.8 2 คะแนน
10 TIFF เป็น ABW 5.0 1 คะแนน
11 PNG เป็น ABW 5.0 1 คะแนน
12 MOBI เป็น ABW 4.0 1 คะแนน
13 DBK เป็น ABW
14 KWD เป็น ABW
15 SXW เป็น ABW

ดูทั้งหมด

ABW เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.7 (1,224 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!