เครื่องมือแปลงไฟล์ CSV ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล csv หรือแปลงให้เป็นสกุล csv

วางไฟล์ต่างๆ​ ที่นี่. 100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด หรือ ลงชื่อ
ทำการแปลง 395,242,664 ไฟล์ ซึ่งมีขนาดรวม 5,643 TB เรียบร้อยแล้ว

csv

ค่าคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

เป็นรูปแบบข้อความที่ใช้สำหรับการแสดงข้อมูลแบบตาราง สายแต่ละไฟล์อยู่บนบรรทัดที่แยกต่างหากในตาราง ค่าของคอลัมน์ที่ถูกแยกออกจากตัวคั่นส่วนใหญ่มักจะจุลภาค อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็นตัวคั่นเช่นกัน

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง CSV การแปลง ให้คะแนน
1 CSV เป็น XLSX 4.9 23,431 คะแนน
2 CSV เป็น XLS 4.8 10,422 คะแนน
3 CSV เป็น PDF 4.7 2,536 คะแนน
4 CSV เป็น TXT 4.6 1,585 คะแนน
5 CSV เป็น JPG 4.5 1,316 คะแนน
6 CSV เป็น DOC 4.4 385 คะแนน
7 CSV เป็น HTML 4.7 166 คะแนน
8 CSV เป็น PNG 4.5 106 คะแนน
9 CSV เป็น DOCX 4.4 83 คะแนน
10 CSV เป็น SVG 4.4 43 คะแนน
11 CSV เป็น JPEG 4.3 43 คะแนน
12 CSV เป็น ODT 4.7 32 คะแนน
13 CSV เป็น BMP 4.2 26 คะแนน
14 CSV เป็น PDB 4.7 23 คะแนน
15 CSV เป็น XPS 4.7 21 คะแนน
แปลงเป็น CSV การแปลง ให้คะแนน
1 XLSX เป็น CSV 4.7 20,218 คะแนน
2 XLS เป็น CSV 4.7 8,424 คะแนน
3 TXT เป็น CSV 4.7 6,228 คะแนน
4 PDF เป็น CSV 4.6 4,470 คะแนน
5 DOCX เป็น CSV 4.6 1,452 คะแนน
6 HTML เป็น CSV 4.7 657 คะแนน
7 DOC เป็น CSV 4.7 373 คะแนน
8 RTF เป็น CSV 4.8 321 คะแนน
9 XPS เป็น CSV 4.7 162 คะแนน
10 ODT เป็น CSV 4.4 101 คะแนน
11 OXPS เป็น CSV 3.9 15 คะแนน
12 EPUB เป็น CSV 4.4 8 คะแนน
13 PDB เป็น CSV 4.6 8 คะแนน
14 SNB เป็น CSV 5.0 6 คะแนน
15 DOT เป็น CSV 3.8 4 คะแนน

ดูทั้งหมด

CSV เรตติ้งคุณภาพการแปลง

4.7 (83,278 คะแนน)
คุณต้องแปลงและดาวน์โหลดไฟล์อย่างน้อย 1 ไฟล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ!