เครื่องมือแปลงไฟล์ CSV ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล csv หรือแปลงให้เป็นสกุล csv

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

csv

ค่าคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

เป็นรูปแบบข้อความที่ใช้สำหรับการแสดงข้อมูลแบบตาราง สายแต่ละไฟล์อยู่บนบรรทัดที่แยกต่างหากในตาราง ค่าของคอลัมน์ที่ถูกแยกออกจากตัวคั่นส่วนใหญ่มักจะจุลภาค อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็นตัวคั่นเช่นกัน

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง CSV การแปลง ให้คะแนน
1 CSV เป็น XLSX 4.9 17,309 คะแนน
2 CSV เป็น XLS 4.9 7,071 คะแนน
3 CSV เป็น PDF 4.9 1,984 คะแนน
4 CSV เป็น TXT 4.8 1,211 คะแนน
5 CSV เป็น JPG 4.5 314 คะแนน
6 CSV เป็น DOC 4.6 249 คะแนน
7 CSV เป็น HTML 4.8 118 คะแนน
8 CSV เป็น PNG 4.6 81 คะแนน
9 CSV เป็น DOCX 4.6 57 คะแนน
10 CSV เป็น SVG 4.5 32 คะแนน
11 CSV เป็น JPEG 4.7 28 คะแนน
12 CSV เป็น ODT 4.7 25 คะแนน
13 CSV เป็น BMP 4.5 24 คะแนน
14 CSV เป็น PDB 4.8 19 คะแนน
15 CSV เป็น XPS 4.7 14 คะแนน
แปลงเป็น CSV การแปลง ให้คะแนน
1 XLSX เป็น CSV 4.8 15,949 คะแนน
2 XLS เป็น CSV 4.7 7,110 คะแนน
3 TXT เป็น CSV 4.9 4,994 คะแนน
4 PDF เป็น CSV 4.7 3,383 คะแนน
5 DOCX เป็น CSV 4.8 1,107 คะแนน
6 HTML เป็น CSV 4.9 514 คะแนน
7 DOC เป็น CSV 4.8 316 คะแนน
8 RTF เป็น CSV 4.9 268 คะแนน
9 XPS เป็น CSV 4.9 136 คะแนน
10 ODT เป็น CSV 4.7 73 คะแนน
11 PDB เป็น CSV 4.6 7 คะแนน
12 EPUB เป็น CSV 4.2 6 คะแนน
13 OXPS เป็น CSV 4.3 6 คะแนน
14 SNB เป็น CSV 5.0 6 คะแนน
15 DOCM เป็น CSV 4.8 4 คะแนน

ดูทั้งหมด