เครื่องมือแปลงไฟล์ฟอนต์ออนไลน์

แปลงไฟล์ฟอนต์ทุกสกุลผ่านช่องทางออนไลน์

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

รูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

รูป
ลักษณะ
การแปลง
AFM
Adobe Font Metrics
BIN
PostScript Type 1 (MacBin)
CID
Adobe CID Fonts
OTF
OpenType (CFF) Font
PFA
PostScript Type 1
PFB
PostScript Type 1 (Binary)
PS
PostScript (Type 0)
PT3
PostScript Type 3
SFD
Spline Font Database
UFO
Unified Font Object
WOFF
Web Open Font Format