เครื่องมือแปลงไฟล์ T11 ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล t11 หรือแปลงให้เป็นสกุล t11

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

t11

Type11 (CID 2)

นี่คือรูปแบบการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลข้อความ นอกจากนี้ยังเรียกว่า CID 2 และเป็นพื้นใช้สำหรับการถ่ายภาพและการสร้างแบบอักษรที่ซับซ้อนในรูปแบบไฟล์ PDF ก็ขึ้นอยู่กับระบบ TrueType แต่ช่วยให้สามารถปรับได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและช่วยในการเขียนการกลั่นเนื่องจากโครงสร้าง 16 บิตที่มีความสำคัญมากในขณะที่แสดงสัญลักษณ์ภาษาเอเชีย