เครื่องมือแปลงไฟล์งานนำเสนอออนไลน์

แปลงไฟล์งานนำเสนอทุกสกุลผ่านช่องทางออนไลน์

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

รูปแบบไฟล์ต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

รูป
ลักษณะ
การแปลง
ODP
OpenDocument Presentation
POT
Microsoft PowerPoint 97-2003 Template
POTM
Microsoft PowerPoint Template with Macros Enabled
POTX
Microsoft PowerPoint Template
PPS
PowerPoint Slide Show 97/2000/XP
PPSM
PowerPoint Slide Show with Macros Enabled
PPSX
PowerPoint Slide Show
PPT
Microsoft PowerPoint 97/2000/XP
PPTM
Microsoft PowerPoint with Macros Enabled
PPTX
Microsoft PowerPoint