เครื่องมือแปลงไฟล์ ODP ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล odp หรือแปลงให้เป็นสกุล odp

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

odp

OpenDocument Presentation

ไฟล์เพื่อนำเสนอการจัดเก็บที่มีตาราง, ภาพวาด, ข้อความ, เสียงและวิดีโอที่สร้างขึ้นโดยใช้เปิดโปรแกรมที่มา: OpenOffice, สตาร์, LibreOffice ฯลฯ ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้และขึ้นอยู่กับรูปแบบ XML เป็นทางเลือกที่เปิดให้รูปแบบ PPT ปิด

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง ODP การแปลง ให้คะแนน
1 ODP เป็น PPT 4.7 3,422 คะแนน
2 ODP เป็น PDF 4.7 1,647 คะแนน
3 ODP เป็น PPTX 4.7 771 คะแนน
4 ODP เป็น DOC 4.7 621 คะแนน
5 ODP เป็น JPG 4.7 585 คะแนน
6 ODP เป็น JPEG 4.8 131 คะแนน
7 ODP เป็น DOCX 4.7 91 คะแนน
8 ODP เป็น ODT 4.7 82 คะแนน
9 ODP เป็น PPS 4.6 57 คะแนน
10 ODP เป็น PNG 4.7 46 คะแนน
11 ODP เป็น GIF 4.8 26 คะแนน
12 ODP เป็น PPSX 4.7 25 คะแนน
13 ODP เป็น TXT 4.8 18 คะแนน
14 ODP เป็น HTML 4.8 16 คะแนน
15 ODP เป็น SVG 4.5 13 คะแนน
แปลงเป็น ODP การแปลง ให้คะแนน
1 PPTX เป็น ODP 4.7 359 คะแนน
2 PDF เป็น ODP 4.5 182 คะแนน
3 PPT เป็น ODP 4.7 119 คะแนน
4 ODT เป็น ODP 4.6 34 คะแนน
5 PPSX เป็น ODP 4.9 25 คะแนน
6 DOCX เป็น ODP 4.8 24 คะแนน
7 HTML เป็น ODP 5.0 17 คะแนน
8 DOC เป็น ODP 4.7 11 คะแนน
9 PPS เป็น ODP 4.7 11 คะแนน
10 PPTM เป็น ODP 5.0 6 คะแนน
11 XLSX เป็น ODP 4.8 6 คะแนน
12 RTF เป็น ODP 5.0 4 คะแนน
13 PPSM เป็น ODP 5.0 2 คะแนน
14 XLS เป็น ODP 5.0 2 คะแนน
15 TXT เป็น ODP 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด