เครื่องมือแปลงไฟล์ PPSM ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล ppsm หรือแปลงให้เป็นสกุล ppsm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

ppsm

PowerPoint Slide Show with Macros Enabled

ไฟล์ที่เก็บแมโครที่เปิดใช้งานการแสดงภาพนิ่งและการนำเสนอ PPSM เก็บชุดของภาพนิ่งที่มีกราฟิกเสียงและข้อมูลวิดีโอซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ โดยจะใช้ แต่เพียงผู้เดียวเพื่อดูการนำเสนอผลงานที่สร้างขึ้น เมื่อต้องการเรียกใช้แมโคร PPSX ไฟล์คุณควรบันทึกแฟ้มที่มีนามสกุล PPSM

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง PPSM การแปลง ให้คะแนน
1 PPSM เป็น PPT 4.7 233 คะแนน
2 PPSM เป็น PPTX 4.7 115 คะแนน
3 PPSM เป็น PDF 4.7 56 คะแนน
4 PPSM เป็น DOC 4.8 23 คะแนน
5 PPSM เป็น GIF 5.0 13 คะแนน
6 PPSM เป็น PPTM 4.7 10 คะแนน
7 PPSM เป็น JPG 4.8 8 คะแนน
8 PPSM เป็น HTML 5.0 6 คะแนน
9 PPSM เป็น PPSX 5.0 3 คะแนน
10 PPSM เป็น PPS 5.0 3 คะแนน
11 PPSM เป็น ODT 5.0 3 คะแนน
12 PPSM เป็น ODP 5.0 2 คะแนน
13 PPSM เป็น JPEG 5.0 2 คะแนน
14 PPSM เป็น DOCX 5.0 2 คะแนน
15 PPSM เป็น SVG 5.0 2 คะแนน
แปลงเป็น PPSM การแปลง ให้คะแนน
1 PPTX เป็น PPSM 4.7 16 คะแนน
2 PPT เป็น PPSM 5.0 3 คะแนน
3 PDF เป็น PPSM 5.0 3 คะแนน
4 HTML เป็น PPSM 5.0 2 คะแนน
5 PPSX เป็น PPSM 5.0 2 คะแนน
6 PPS เป็น PPSM 5.0 1 คะแนน
7 DOCX เป็น PPSM 5.0 1 คะแนน
8 PPTM เป็น PPSM 5.0 1 คะแนน
9 PDB เป็น PPSM
10 DOC เป็น PPSM
11 RTF เป็น PPSM
12 TXT เป็น PPSM
13 ODT เป็น PPSM
14 XLS เป็น PPSM
15 XLSX เป็น PPSM

ดูทั้งหมด