เครื่องมือแปลงไฟล์ POT ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล pot หรือแปลงให้เป็นสกุล pot

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

pot

Microsoft PowerPoint 97-2003 Template

ไฟล์ POT เป็นเทมเพลตที่สร้างโดย PowerPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างงานนำเสนอการนำเสนอภาพนิ่ง ประกอบด้วยรูปแบบการจัดรูปแบบและรูปแบบเริ่มต้นสำหรับการนำเสนอภาพนิ่ง ไฟล์ POT ใช้เพื่อสร้างไฟล์. PPT หลายไฟล์ที่มีรูปแบบเดียวกัน

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง POT การแปลง ให้คะแนน
1 POT เป็น PDF 4.8 32 คะแนน
2 POT เป็น DOC 4.8 26 คะแนน
3 POT เป็น PPT 4.7 22 คะแนน
4 POT เป็น JPG 4.8 20 คะแนน
5 POT เป็น PPTX 4.9 7 คะแนน
6 POT เป็น POTX 5.0 3 คะแนน
7 POT เป็น DOCX 5.0 2 คะแนน
8 POT เป็น PPTM 5.0 1 คะแนน
9 POT เป็น PPSX 5.0 1 คะแนน
10 POT เป็น PNG 5.0 1 คะแนน
11 POT เป็น MOBI 5.0 1 คะแนน
12 POT เป็น GIF 5.0 1 คะแนน
13 POT เป็น TXT 5.0 1 คะแนน
14 POT เป็น ODP
15 POT เป็น POTM
แปลงเป็น POT การแปลง ให้คะแนน
1 TXT เป็น POT 4.4 14 คะแนน
2 PPTX เป็น POT 4.8 10 คะแนน
3 HTML เป็น POT 4.8 8 คะแนน
4 PPT เป็น POT 4.8 6 คะแนน
5 CSV เป็น POT 4.2 6 คะแนน
6 XLSX เป็น POT 4.0 4 คะแนน
7 PDF เป็น POT 4.7 3 คะแนน
8 POTX เป็น POT 5.0 3 คะแนน
9 DOC เป็น POT 5.0 2 คะแนน
10 ODP เป็น POT 5.0 2 คะแนน
11 DOCX เป็น POT 5.0 2 คะแนน
12 XLS เป็น POT 5.0 1 คะแนน
13 DOTM เป็น POT 4.0 1 คะแนน
14 ODT เป็น POT 5.0 1 คะแนน
15 PPTM เป็น POT 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด