เครื่องมือแปลงไฟล์ PPTM ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล pptm หรือแปลงให้เป็นสกุล pptm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

pptm

Microsoft PowerPoint with Macros Enabled

ไฟล์ที่เก็บแมโครที่เปิดใช้งานการแสดงภาพนิ่งและการนำเสนอ มันถูกนำมารวมกันกับการพัฒนาของ PowerPoint 2007 ร้านค้า pptm วิดีโอ, เสียง, ภาพและข้อความที่มีรูปแบบการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน แฟ้มประกอบด้วยโครงสร้าง XML และสามารถจัดการกับแมโครฝังตัว เมื่อต้องการใช้แมโครฝังตัวอยู่ใน PPTX ก่อนอื่นคุณต้องบันทึกแฟ้มเป็น .pptm

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง PPTM การแปลง ให้คะแนน
1 PPTM เป็น PPTX 4.7 666 คะแนน
2 PPTM เป็น PDF 4.7 493 คะแนน
3 PPTM เป็น PPT 4.7 440 คะแนน
4 PPTM เป็น DOC 4.7 233 คะแนน
5 PPTM เป็น JPG 4.8 214 คะแนน
6 PPTM เป็น DOCX 4.9 20 คะแนน
7 PPTM เป็น PNG 4.8 18 คะแนน
8 PPTM เป็น JPEG 4.7 15 คะแนน
9 PPTM เป็น HTML 4.8 14 คะแนน
10 PPTM เป็น PPS 4.9 7 คะแนน
11 PPTM เป็น GIF 5.0 7 คะแนน
12 PPTM เป็น PPSX 4.9 7 คะแนน
13 PPTM เป็น ODP 5.0 6 คะแนน
14 PPTM เป็น PSD 4.8 5 คะแนน
15 PPTM เป็น PAL 5.0 2 คะแนน
แปลงเป็น PPTM การแปลง ให้คะแนน
1 PPTX เป็น PPTM 4.6 37 คะแนน
2 PDF เป็น PPTM 4.8 11 คะแนน
3 DOCX เป็น PPTM 4.8 11 คะแนน
4 PPT เป็น PPTM 4.7 9 คะแนน
5 PPSM เป็น PPTM 4.8 6 คะแนน
6 HTML เป็น PPTM 5.0 6 คะแนน
7 ODP เป็น PPTM 4.8 5 คะแนน
8 PPS เป็น PPTM 5.0 2 คะแนน
9 XLSX เป็น PPTM 5.0 2 คะแนน
10 POT เป็น PPTM 5.0 1 คะแนน
11 PPSX เป็น PPTM 5.0 1 คะแนน
12 DOC เป็น PPTM 5.0 1 คะแนน
13 PDB เป็น PPTM
14 RTF เป็น PPTM
15 TXT เป็น PPTM

ดูทั้งหมด