เครื่องมือแปลงไฟล์ POTM ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล potm หรือแปลงให้เป็นสกุล potm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

potm

Microsoft PowerPoint Template with Macros Enabled

ไฟล์ POTM เป็นเทมเพลตการนำเสนอที่เปิดใช้งานมาโครที่สร้างขึ้นโดย Microsoft PowerPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอการนำเสนอภาพนิ่ง มีภาพนิ่งแม่แบบสไลด์มาโครและฟอร์แมต ไฟล์ POTM ใช้ในการสร้างไฟล์. PptM หลายไฟล์ที่มีการจัดรูปแบบและการตั้งค่ามาโครแบบเดียวกัน

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

ดูทั้งหมด