Công Cụ Chuyển Đổi T11

Chuyển đổi trực tuyến từ file t11 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang t11

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

t11

Type11 (CID 2)

Đây là một định dạng để lưu trữ và trình bày thông tin văn bản. Nó cũng được gọi là CID 2 và là cơ bản được sử dụng để chụp ảnh và tạo phông chữ phức tạp trong PDF. Nó dựa trên hệ thống TrueType, nhưng cho phép điều chỉnh chính xác hơn và cho phép bằng văn bản tinh do một cấu trúc 16-bit đó là rất quan trọng khi hiển thị các ký hiệu ngôn ngữ châu Á.

Đánh giá chất lượng chuyển đổi T11

4.4 (14 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!