Công cụ chuyển đổi file nén trực tuyến

Chuyển đổi trực tuyến file nén thuộc bất kỳ định dạng nào

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

Các Định Dạng Được Hỗ Trợ

Định dạng
Sự miêu tả
Chuyển đổi
7Z
7-Zip nén tập tin
ACE
WinAce tập tin nén
ARC
ARC Compressed Archive File
ARJ
Archiver Robert Jung
CAB
Tủ đựng hồ sơ
CPIO
Sao chép Input / Output
DEB
Debian Compressed Archive File
RAR
WinRAR Lưu trữ nén
RPM
Red Hat Package Manager
TAR
Băng Lưu trữ file
TAR.7Z
Nén file Lưu Trữ
TAR.BZ
Nén file Lưu Trữ
TAR.LZ
Nén file Lưu Trữ
TAR.LZMA
Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm
TAR.LZO
Nén file Lưu Trữ
TAR.XZ
Nén file Lưu Trữ
TAR.Z
Nén file Lưu Trữ
TBZ2
Nén file Lưu Trữ
TGZ
Nén file Lưu Trữ
ZIP
Nén file Lưu Trữ