Công Cụ Chuyển Đổi TAR.LZ (TLZ) Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file tar.lz sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tar.lz

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

tar.lz

Nén file Lưu Trữ

Đây là một định dạng nén tập tin dựa trên các thuật toán LZMA với giao diện Unix. Nó bao gồm 32-bit hỗ trợ CRC checksum để kiểm tra tính toàn vẹn file. Nó được tạo ra với sự giúp đỡ của các công cụ l-zip và container TAR kết hợp nhiều file thành một kho lưu trữ đó là đặt trong một tập tin nén tar.lz.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TAR.LZ Chuyển đổi Đánh giá
1 TAR.LZ sang ZIP 5.0 59 phiếu bầu
2 TAR.LZ sang 7Z 5.0 46 phiếu bầu
3 TAR.LZ sang RAR 5.0 8 phiếu bầu
4 TAR.LZ sang TAR 5.0 3 phiếu bầu
5 TAR.LZ sang TAR.XZ 5.0 1 phiếu bầu
6 TAR.LZ sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
7 TAR.LZ sang CPIO
8 TAR.LZ sang ARJ
9 TAR.LZ sang JAR
10 TAR.LZ sang LHA
11 TAR.LZ sang TGZ
12 TAR.LZ sang TAR.BZ
13 TAR.LZ sang TAR.Z
14 TAR.LZ sang TAR.LZO
15 TAR.LZ sang TAR.LZMA

Xem tất cả