Công Cụ Chuyển Đổi TAR.LZ (TLZ)

Chuyển đổi trực tuyến từ file tar.lz sang định dạng khác và từ định dạng khác sang tar.lz

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

tar.lz

Nén file Lưu Trữ

Đây là một định dạng nén tập tin dựa trên các thuật toán LZMA với giao diện Unix. Nó bao gồm 32-bit hỗ trợ CRC checksum để kiểm tra tính toàn vẹn file. Nó được tạo ra với sự giúp đỡ của các công cụ l-zip và container TAR kết hợp nhiều file thành một kho lưu trữ đó là đặt trong một tập tin nén tar.lz.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TAR.LZ Chuyển đổi Đánh giá
1 TAR.LZ sang ZIP 5.0 59 phiếu bầu
2 TAR.LZ sang 7Z 5.0 46 phiếu bầu
3 TAR.LZ sang RAR 5.0 8 phiếu bầu
4 TAR.LZ sang TAR 5.0 3 phiếu bầu
5 TAR.LZ sang TAR.XZ 5.0 1 phiếu bầu
6 TAR.LZ sang TBZ2 5.0 1 phiếu bầu
7 TAR.LZ sang CPIO
8 TAR.LZ sang ARJ
9 TAR.LZ sang JAR
10 TAR.LZ sang LHA
11 TAR.LZ sang TGZ
12 TAR.LZ sang TAR.BZ
13 TAR.LZ sang TAR.Z
14 TAR.LZ sang TAR.LZO
15 TAR.LZ sang TAR.LZMA
Chuyển đổi sang TAR.LZ Chuyển đổi Đánh giá
1 ZIP sang TAR.LZ 4.2 40 phiếu bầu
2 RAR sang TAR.LZ 4.4 29 phiếu bầu
3 7Z sang TAR.LZ 5.0 12 phiếu bầu
4 TAR sang TAR.LZ 4.8 5 phiếu bầu
5 ACE sang TAR.LZ 5.0 2 phiếu bầu
6 CAB sang TAR.LZ 5.0 1 phiếu bầu
7 ALZ sang TAR.LZ
8 ARC sang TAR.LZ
9 ARJ sang TAR.LZ
10 CPIO sang TAR.LZ
11 DEB sang TAR.LZ
12 JAR sang TAR.LZ
13 LHA sang TAR.LZ
14 RPM sang TAR.LZ
15 TAR.7Z sang TAR.LZ

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi TAR.LZ

4.7 (211 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!