Công cụ chuyển đổi file font chữ trực tuyến

Chuyển đổi trực tuyến file font chữ thuộc bất kỳ định dạng nào

Select files to convert or drag & drop
100 MB Kích thước file tối đa. Đăng ký

Các Định Dạng Được Hỗ Trợ

Định dạng
Sự miêu tả
Chuyển đổi
AFM
Adobe Font Metrics
BIN
PostScript Type 1 (MacBin)
OTF
OpenType (CFF) Font
PFA
PostScript Type 1
PFB
PostScript Type 1 (Binary)
PS
PostScript (Type 0)
PT3
PostScript Type 3
SFD
Spline Font Database
UFO
Unified Font Object
WOFF
Web Open Font Format