Công cụ chuyển đổi file font chữ trực tuyến

Chuyển đổi trực tuyến file font chữ thuộc bất kỳ định dạng nào

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

Các Định Dạng Được Hỗ Trợ

Định dạng
Sự miêu tả
Chuyển đổi
AFM
Adobe Font Metrics
BIN
PostScript Type 1 (MacBin)
OTF
OpenType (CFF) Font
PFA
PostScript Type 1
PFB
PostScript Type 1 (Binary)
PS
PostScript (Type 0)
PT3
PostScript Type 3
SFD
Spline Font Database
UFO
Unified Font Object
WOFF
Web Open Font Format