Công Cụ Chuyển Đổi WOFF

Chuyển đổi trực tuyến từ file woff sang định dạng khác và từ định dạng khác sang woff

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

woff

Web Open Font Format

Nó thuộc về các định dạng font TrueType và OpenType và có nén tương tự mà các cửa hàng công nghệ dựng hình. Trong WOFF nó có thể lưu trữ siêu dữ liệu cá nhân với thông tin font. Nó được sử dụng từ năm 2010 với mục đích chính của việc lưu trữ và chuyển font trên Internet. Nó được phát triển bởi Mozilla Foundation.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WOFF Chuyển đổi Đánh giá
1 WOFF sang TTF 4.7 5,174 phiếu bầu
2 WOFF sang OTF 4.7 1,059 phiếu bầu
3 WOFF sang SVG 4.3 474 phiếu bầu
4 WOFF sang PNG 3.8 133 phiếu bầu
5 WOFF sang TIFF 4.6 104 phiếu bầu
6 WOFF sang JPG 4.2 34 phiếu bầu
7 WOFF sang PDB 4.1 9 phiếu bầu
8 WOFF sang DFONT 4.9 8 phiếu bầu
9 WOFF sang ICO 4.0 5 phiếu bầu
10 WOFF sang PS 5.0 4 phiếu bầu
11 WOFF sang JPEG 3.8 3 phiếu bầu
12 WOFF sang GIF 3.8 3 phiếu bầu
13 WOFF sang PSD 5.0 3 phiếu bầu
14 WOFF sang AFM 5.0 2 phiếu bầu
15 WOFF sang PFM 3.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WOFF Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang WOFF 4.8 18,705 phiếu bầu
2 OTF sang WOFF 4.8 9,540 phiếu bầu
3 SVG sang WOFF 4.7 133 phiếu bầu
4 BIN sang WOFF 4.5 79 phiếu bầu
5 PFB sang WOFF 4.9 24 phiếu bầu
6 DFONT sang WOFF 4.8 15 phiếu bầu
7 SFD sang WOFF 4.8 4 phiếu bầu
8 CFF sang WOFF 5.0 2 phiếu bầu
9 CID sang WOFF 3.8 2 phiếu bầu
10 PS sang WOFF 5.0 1 phiếu bầu
11 PFA sang WOFF 5.0 1 phiếu bầu
12 PT3 sang WOFF
13 T11 sang WOFF
14 T42 sang WOFF

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi WOFF

4.8 (35,543 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!