Công Cụ Chuyển Đổi WOFF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file woff sang định dạng khác và từ định dạng khác sang woff

Select files to convert or drag & drop
100 MB Kích thước file tối đa. Đăng ký

woff

Web Open Font Format

Nó thuộc về các định dạng font TrueType và OpenType và có nén tương tự mà các cửa hàng công nghệ dựng hình. Trong WOFF nó có thể lưu trữ siêu dữ liệu cá nhân với thông tin font. Nó được sử dụng từ năm 2010 với mục đích chính của việc lưu trữ và chuyển font trên Internet. Nó được phát triển bởi Mozilla Foundation.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WOFF Chuyển đổi Đánh giá
1 WOFF sang TTF 4.6 773 phiếu bầu
2 WOFF sang OTF 4.6 174 phiếu bầu
3 WOFF sang SVG 4.5 100 phiếu bầu
4 WOFF sang PNG 4.5 48 phiếu bầu
5 WOFF sang TIFF 4.2 6 phiếu bầu
6 WOFF sang JPG 4.6 5 phiếu bầu
7 WOFF sang PS 5.0 2 phiếu bầu
8 WOFF sang ICO 4.0 1 phiếu bầu
9 WOFF sang SFD 4.0 1 phiếu bầu
10 WOFF sang PSD 5.0 1 phiếu bầu
11 WOFF sang PDB 5.0 1 phiếu bầu
12 WOFF sang WOFF 4.0 1 phiếu bầu
13 WOFF sang AFM
14 WOFF sang BIN
15 WOFF sang CFF
Chuyển đổi sang WOFF Chuyển đổi Đánh giá
1 TTF sang WOFF 4.6 1,505 phiếu bầu
2 OTF sang WOFF 4.6 738 phiếu bầu
3 BIN sang WOFF 4.5 72 phiếu bầu
4 SVG sang WOFF 4.5 51 phiếu bầu
5 DFONT sang WOFF 4.7 11 phiếu bầu
6 PFB sang WOFF 4.8 9 phiếu bầu
7 SFD sang WOFF 4.5 2 phiếu bầu
8 WOFF sang WOFF 4.0 1 phiếu bầu
9 CFF sang WOFF
10 CID sang WOFF
11 PFA sang WOFF
12 PS sang WOFF
13 PT3 sang WOFF
14 T11 sang WOFF
15 T42 sang WOFF

Xem tất cả