Công cụ chuyển đổi file tài liệu trực tuyến

Chuyển đổi trực tuyến file tài liệu thuộc bất kỳ định dạng nào

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

Các Định Dạng Được Hỗ Trợ

Định dạng
Sự miêu tả
Chuyển đổi
CSV
Dấu phẩy ngăn cách Giá trị
DOC
Microsoft Word Document
DOCM
Microsoft Word Document with Macros Enabled
DOCX
Microsoft Office Open XML
DOT
Microsoft Word 97-2003 Template File
DOTM
Microsoft Word Template with Macros Enabled
DOTX
Microsoft Word Template File
HTML
HyperText Markup Language
KWD
KWord native format
ODT
ODF Text Document
OXPS
Open XML Paper Specification
PDF
Portable Document Format
RTF
Định dạng Rich Text
SXW
OpenOffice Writer 1.0
TXT
Plaintext Text File
WPS
Microsoft Works Text Document
XLS
Microsoft Excel Worksheet Sheet (97-2003)
XLSX
Office Open XML Worksheet Bảng
XPS
XML Paper Specification