Công Cụ Chuyển Đổi DBK Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file dbk sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dbk

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

dbk

DocBook XML

Để giải nén tệp DBK bên ngoài Sony Ericsson PC Suite, người dùng nên đổi tên tệp mở rộng thành .ZIP và mở nó bằng tiện ích giải nén .ZIP. Các tệp DBK cũng được liên kết với MyPhoneExplorer của FJ Software Development, cũng có thể được sử dụng để quản lý điện thoại di động Sony Ericsson.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DBK Chuyển đổi Đánh giá
1 DBK sang PDF 4.3 154 phiếu bầu
2 DBK sang DOC 4.0 5 phiếu bầu
3 DBK sang JPEG 4.8 4 phiếu bầu
4 DBK sang JPG 3.8 4 phiếu bầu
5 DBK sang TXT 3.8 2 phiếu bầu
6 DBK sang HTML 5.0 1 phiếu bầu
7 DBK sang ABW
8 DBK sang KWD
9 DBK sang SXW
10 DBK sang AW
11 DBK sang DOCX
12 DBK sang DOT
13 DBK sang DOTX
14 DBK sang DOTM
15 DBK sang DOCM
Chuyển đổi sang DBK Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DBK 4.3 8 phiếu bầu
2 CSV sang DBK 5.0 5 phiếu bầu
3 TXT sang DBK 5.0 3 phiếu bầu
4 JPG sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
5 DOC sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
6 HTML sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
7 ABW sang DBK
8 KWD sang DBK
9 SXW sang DBK
10 AW sang DBK
11 3FR sang DBK
12 ARW sang DBK
13 BMP sang DBK
14 CR2 sang DBK
15 CRW sang DBK

Xem tất cả