Công Cụ Chuyển Đổi DBK Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file dbk sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dbk

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký
Chúng tôi đã chuyển đổi 395,242,664 tập tin với tổng dung lượng là 5,643 TB

dbk

DocBook XML

Để giải nén tệp DBK bên ngoài Sony Ericsson PC Suite, người dùng nên đổi tên tệp mở rộng thành .ZIP và mở nó bằng tiện ích giải nén .ZIP. Các tệp DBK cũng được liên kết với MyPhoneExplorer của FJ Software Development, cũng có thể được sử dụng để quản lý điện thoại di động Sony Ericsson.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DBK Chuyển đổi Đánh giá
1 DBK sang PDF 3.9 250 phiếu bầu
2 DBK sang JPEG 4.3 12 phiếu bầu
3 DBK sang DOC 3.8 7 phiếu bầu
4 DBK sang TXT 3.8 6 phiếu bầu
5 DBK sang JPG 3.8 4 phiếu bầu
6 DBK sang DOCX 3.0 1 phiếu bầu
7 DBK sang HTML 5.0 1 phiếu bầu
8 DBK sang ABW
9 DBK sang KWD
10 DBK sang SXW
11 DBK sang AW
12 DBK sang DOT
13 DBK sang DOTX
14 DBK sang DOTM
15 DBK sang DOCM
Chuyển đổi sang DBK Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DBK 4.0 14 phiếu bầu
2 CSV sang DBK 5.0 5 phiếu bầu
3 TXT sang DBK 4.5 4 phiếu bầu
4 JPG sang DBK 3.8 3 phiếu bầu
5 XLSX sang DBK 4.5 2 phiếu bầu
6 ABW sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
7 DOCX sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
8 HTML sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
9 DOC sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
10 JPEG sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
11 KWD sang DBK
12 SXW sang DBK
13 AW sang DBK
14 3FR sang DBK
15 ARW sang DBK

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DBK

4.0 (316 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!