Công Cụ Chuyển Đổi DBK Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file dbk sang định dạng khác và từ định dạng khác sang dbk

Thả tập tin ở đây. 100 MB Kích thước file tối đa hoặc là Đăng ký

dbk

DocBook XML

Để giải nén tệp DBK bên ngoài Sony Ericsson PC Suite, người dùng nên đổi tên tệp mở rộng thành .ZIP và mở nó bằng tiện ích giải nén .ZIP. Các tệp DBK cũng được liên kết với MyPhoneExplorer của FJ Software Development, cũng có thể được sử dụng để quản lý điện thoại di động Sony Ericsson.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DBK Chuyển đổi Đánh giá
1 DBK sang PDF 3.8 404 phiếu bầu
2 DBK sang JPEG 4.3 23 phiếu bầu
3 DBK sang DOC 4.0 10 phiếu bầu
4 DBK sang JPG 4.1 7 phiếu bầu
5 DBK sang TXT 3.8 7 phiếu bầu
6 DBK sang PDB 4.8 4 phiếu bầu
7 DBK sang DOCX 3.8 3 phiếu bầu
8 DBK sang GIF 4.0 1 phiếu bầu
9 DBK sang HTML 5.0 1 phiếu bầu
10 DBK sang ABW
11 DBK sang KWD
12 DBK sang SXW
13 DBK sang AW
14 DBK sang DOT
15 DBK sang DOTX
Chuyển đổi sang DBK Chuyển đổi Đánh giá
1 PDF sang DBK 4.0 27 phiếu bầu
2 CSV sang DBK 4.5 6 phiếu bầu
3 TXT sang DBK 4.5 6 phiếu bầu
4 DOCX sang DBK 5.0 3 phiếu bầu
5 JPG sang DBK 3.8 3 phiếu bầu
6 XLSX sang DBK 4.5 2 phiếu bầu
7 GIF sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
8 JPEG sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
9 DOC sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
10 ABW sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
11 HTML sang DBK 5.0 1 phiếu bầu
12 KWD sang DBK
13 SXW sang DBK
14 AW sang DBK
15 3FR sang DBK

Xem tất cả

Đánh giá chất lượng chuyển đổi DBK

3.9 (517 phiếu bầu)
Bạn cần phải chuyển đổi và tải xuống ít nhất 1 tệp để cung cấp phản hồi!