Công cụ chuyển đổi file trình chiếu trực tuyến

Chuyển đổi trực tuyến file trình chiếu thuộc bất kỳ định dạng nào

Select files to convert or drag & drop
100 MB Kích thước file tối đa. Đăng ký

Các Định Dạng Được Hỗ Trợ

Định dạng
Sự miêu tả
Chuyển đổi
ODP
OpenDocument Presentation
POT
Microsoft PowerPoint 97-2003 Template
POTM
Microsoft PowerPoint Template with Macros Enabled
POTX
Microsoft PowerPoint Template
PPS
PowerPoint Slide Show 97/2000/XP
PPSM
PowerPoint Slide Show with Macros Enabled
PPSX
PowerPoint Slide Show
PPT
Microsoft PowerPoint 97/2000/XP
PPTM
Microsoft PowerPoint with Macros Enabled
PPTX
Microsoft PowerPoint