Công Cụ Chuyển Đổi ODP Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file odp sang định dạng khác và từ định dạng khác sang odp

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

odp

OpenDocument Presentation

Một tập tin để lưu trữ bài thuyết trình với bảng, hình vẽ, văn bản, âm thanh và video được tạo ra bằng cách sử dụng các chương trình mã nguồn mở: OpenOffice, StarOffice, LibreOffice, vv Các tập tin có thể chỉnh sửa và dựa trên định dạng XML. Là một sự thay thế mở sang định dạng PPT kín.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ODP Chuyển đổi Đánh giá
1 ODP sang PPT 4.7 3,422 phiếu bầu
2 ODP sang PDF 4.7 1,647 phiếu bầu
3 ODP sang PPTX 4.7 771 phiếu bầu
4 ODP sang DOC 4.7 621 phiếu bầu
5 ODP sang JPG 4.7 585 phiếu bầu
6 ODP sang JPEG 4.8 131 phiếu bầu
7 ODP sang DOCX 4.7 91 phiếu bầu
8 ODP sang ODT 4.7 82 phiếu bầu
9 ODP sang PPS 4.6 57 phiếu bầu
10 ODP sang PNG 4.7 46 phiếu bầu
11 ODP sang GIF 4.8 26 phiếu bầu
12 ODP sang PPSX 4.7 25 phiếu bầu
13 ODP sang TXT 4.8 18 phiếu bầu
14 ODP sang HTML 4.8 16 phiếu bầu
15 ODP sang SVG 4.5 13 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ODP Chuyển đổi Đánh giá
1 PPTX sang ODP 4.7 359 phiếu bầu
2 PDF sang ODP 4.5 182 phiếu bầu
3 PPT sang ODP 4.7 119 phiếu bầu
4 ODT sang ODP 4.6 34 phiếu bầu
5 PPSX sang ODP 4.9 25 phiếu bầu
6 DOCX sang ODP 4.8 24 phiếu bầu
7 HTML sang ODP 5.0 17 phiếu bầu
8 DOC sang ODP 4.7 11 phiếu bầu
9 PPS sang ODP 4.7 11 phiếu bầu
10 PPTM sang ODP 5.0 6 phiếu bầu
11 XLSX sang ODP 4.8 6 phiếu bầu
12 RTF sang ODP 5.0 4 phiếu bầu
13 PPSM sang ODP 5.0 2 phiếu bầu
14 XLS sang ODP 5.0 2 phiếu bầu
15 TXT sang ODP 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả