Công cụ chuyển đổi file video trực tuyến

Chuyển đổi trực tuyến file video thuộc bất kỳ định dạng nào

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

Các Định Dạng Được Hỗ Trợ

Định dạng
Sự miêu tả
Chuyển đổi
3G2
Third Generation Partnership Project
3GP
Third Generation Partnership Project
AAF
Advanced Authoring Format
ASF
Advanced Systems Format
AVCHD
Advanced Video Coding High Definition
AVI
Audio Video Interleave
HEVC
High Efficiency Video Coding
M4V
MPEG-4 Video File
MKV
Matroska Multimedia Container
MOV
QuickTime File Format
MPEG
Moving Picture Experts Group
MPG
Moving Picture Experts Group
MXF
Material eXchange Format
RMVB
RealMedia Variable Bitrate
WMV
Windows Media Video
WTV
Windows Recorded TV Show