Công Cụ Chuyển Đổi MOV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file mov sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mov

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

mov

QuickTime File Format

Là một định dạng phương tiện truyền thông dữ liệu được tạo ra bởi Apple. Đặt tên 'Quicktime' và được mở bởi một chương trình có cùng tên. Định dạng này có chứa một số bài nhạc, mỗi trong số đó có thể lưu trữ âm thanh, video hoặc văn bản. Được hỗ trợ bởi một số lượng lớn các mã hóa và trong một tập tin duy nhất, mỗi phần tử có thể sử dụng codec của nó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MOV Chuyển đổi Đánh giá
1 MOV sang MP4 4.8 17,105 phiếu bầu
2 MOV sang GIF 4.9 7,740 phiếu bầu
3 MOV sang MP3 4.8 3,050 phiếu bầu
4 MOV sang AVI 4.8 2,973 phiếu bầu
5 MOV sang WMV 4.8 1,740 phiếu bầu
6 MOV sang MPEG 4.8 762 phiếu bầu
7 MOV sang WAV 4.9 529 phiếu bầu
8 MOV sang WEBM 4.9 462 phiếu bầu
9 MOV sang MPG 4.8 401 phiếu bầu
10 MOV sang SWF 5.0 353 phiếu bầu
11 MOV sang FLV 4.8 275 phiếu bầu
12 MOV sang OGV 5.0 245 phiếu bầu
13 MOV sang M4V 4.8 160 phiếu bầu
14 MOV sang MTS 4.8 111 phiếu bầu
15 MOV sang 3GP 4.9 109 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MOV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MOV 4.8 4,521 phiếu bầu
2 GIF sang MOV 4.9 2,481 phiếu bầu
3 SWF sang MOV 4.5 1,182 phiếu bầu
4 WMV sang MOV 4.9 707 phiếu bầu
5 AVI sang MOV 4.8 523 phiếu bầu
6 WEBM sang MOV 4.9 404 phiếu bầu
7 MTS sang MOV 4.9 341 phiếu bầu
8 MPG sang MOV 4.9 281 phiếu bầu
9 MKV sang MOV 4.8 193 phiếu bầu
10 M4V sang MOV 4.9 173 phiếu bầu
11 3GP sang MOV 4.8 150 phiếu bầu
12 FLV sang MOV 4.9 96 phiếu bầu
13 OGV sang MOV 4.9 70 phiếu bầu
14 MXF sang MOV 4.9 54 phiếu bầu
15 ASF sang MOV 4.8 37 phiếu bầu

Xem tất cả