Công Cụ Chuyển Đổi MOV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file mov sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mov

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

mov

QuickTime File Format

Là một định dạng phương tiện truyền thông dữ liệu được tạo ra bởi Apple. Đặt tên 'Quicktime' và được mở bởi một chương trình có cùng tên. Định dạng này có chứa một số bài nhạc, mỗi trong số đó có thể lưu trữ âm thanh, video hoặc văn bản. Được hỗ trợ bởi một số lượng lớn các mã hóa và trong một tập tin duy nhất, mỗi phần tử có thể sử dụng codec của nó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MOV Chuyển đổi Đánh giá
1 MOV sang MP4 4.8 14,160 phiếu bầu
2 MOV sang GIF 4.9 6,633 phiếu bầu
3 MOV sang MP3 4.8 2,763 phiếu bầu
4 MOV sang AVI 4.8 2,718 phiếu bầu
5 MOV sang WMV 4.9 1,581 phiếu bầu
6 MOV sang MPEG 4.9 664 phiếu bầu
7 MOV sang WAV 4.9 484 phiếu bầu
8 MOV sang WEBM 5.0 414 phiếu bầu
9 MOV sang MPG 4.9 328 phiếu bầu
10 MOV sang SWF 5.0 326 phiếu bầu
11 MOV sang FLV 4.9 247 phiếu bầu
12 MOV sang OGV 5.0 236 phiếu bầu
13 MOV sang M4V 4.8 128 phiếu bầu
14 MOV sang 3GP 4.9 94 phiếu bầu
15 MOV sang MTS 4.8 93 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MOV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MOV 4.8 3,998 phiếu bầu
2 GIF sang MOV 5.0 2,237 phiếu bầu
3 SWF sang MOV 4.6 1,133 phiếu bầu
4 WMV sang MOV 4.9 621 phiếu bầu
5 AVI sang MOV 4.9 447 phiếu bầu
6 WEBM sang MOV 4.9 331 phiếu bầu
7 MTS sang MOV 4.9 298 phiếu bầu
8 MPG sang MOV 4.9 242 phiếu bầu
9 M4V sang MOV 4.9 153 phiếu bầu
10 MKV sang MOV 4.9 152 phiếu bầu
11 3GP sang MOV 4.8 132 phiếu bầu
12 FLV sang MOV 4.9 73 phiếu bầu
13 OGV sang MOV 4.9 62 phiếu bầu
14 MXF sang MOV 4.8 42 phiếu bầu
15 ASF sang MOV 4.8 32 phiếu bầu

Xem tất cả