MOV

mov

QuickTime File Format

Là một định dạng phương tiện truyền thông dữ liệu được tạo ra bởi Apple. Đặt tên 'Quicktime' và được mở bởi một chương trình có cùng tên. Định dạng này có chứa một số bài nhạc, mỗi trong số đó có thể lưu trữ âm thanh, video hoặc văn bản. Được hỗ trợ bởi một số lượng lớn các mã hóa và trong một tập tin duy nhất, mỗi phần tử có thể sử dụng codec của nó.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MOV Chuyển đổi Đánh giá
1 MOV sang MP4 4.8 16,426 phiếu bầu
2 MOV sang GIF 4.9 7,514 phiếu bầu
3 MOV sang MP3 4.8 2,990 phiếu bầu
4 MOV sang AVI 4.8 2,906 phiếu bầu
5 MOV sang WMV 4.8 1,702 phiếu bầu
6 MOV sang MPEG 4.8 734 phiếu bầu
7 MOV sang WAV 4.9 515 phiếu bầu
8 MOV sang WEBM 4.9 443 phiếu bầu
9 MOV sang MPG 4.8 377 phiếu bầu
10 MOV sang SWF 5.0 348 phiếu bầu
11 MOV sang FLV 4.8 267 phiếu bầu
12 MOV sang OGV 5.0 243 phiếu bầu
13 MOV sang M4V 4.8 149 phiếu bầu
14 MOV sang MTS 4.8 106 phiếu bầu
15 MOV sang 3GP 4.9 106 phiếu bầu
16 MOV sang OGG 4.8 86 phiếu bầu
17 MOV sang WMA 5.0 81 phiếu bầu
18 MOV sang M4A 4.8 76 phiếu bầu
19 MOV sang MPEG-2 4.9 69 phiếu bầu
20 MOV sang DIVX 4.9 66 phiếu bầu
21 MOV sang MXF 4.8 58 phiếu bầu
22 MOV sang MKV 4.8 51 phiếu bầu
23 MOV sang VOB 4.9 39 phiếu bầu
24 MOV sang AVCHD 4.8 31 phiếu bầu
25 MOV sang XVID 4.6 23 phiếu bầu
26 MOV sang TS 5.0 21 phiếu bầu
27 MOV sang AAC 4.8 21 phiếu bầu
28 MOV sang ASF 5.0 20 phiếu bầu
29 MOV sang F4V 5.0 19 phiếu bầu
30 MOV sang HEVC 4.9 18 phiếu bầu
31 MOV sang M2TS 4.9 17 phiếu bầu
32 MOV sang M2V 4.6 14 phiếu bầu
33 MOV sang RMVB 4.5 14 phiếu bầu
34 MOV sang AIFF 5.0 12 phiếu bầu
35 MOV sang 3G2 5.0 8 phiếu bầu
36 MOV sang FLAC 5.0 7 phiếu bầu
37 MOV sang WVE 4.2 6 phiếu bầu
38 MOV sang RM 4.8 6 phiếu bầu
39 MOV sang M4R 5.0 5 phiếu bầu
40 MOV sang WTV 5.0 4 phiếu bầu
41 MOV sang CAF 5.0 3 phiếu bầu
42 MOV sang GSM 5.0 3 phiếu bầu
43 MOV sang AC3 5.0 2 phiếu bầu
44 MOV sang AMR 3.8 2 phiếu bầu
45 MOV sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
46 MOV sang OPUS 5.0 1 phiếu bầu
47 MOV sang WV 5.0 1 phiếu bầu
48 MOV sang AV1 5.0 1 phiếu bầu
49 MOV sang DTS
50 MOV sang SPX
51 MOV sang TTA
52 MOV sang PVF
53 MOV sang PRC
54 MOV sang MAUD
55 MOV sang 8SVX
56 MOV sang AMB
57 MOV sang AU
58 MOV sang SND
59 MOV sang SNDR
60 MOV sang SNDT
61 MOV sang AVR
62 MOV sang CDDA
63 MOV sang CVSD
64 MOV sang CVU
65 MOV sang DVMS
66 MOV sang VMS
67 MOV sang FAP
68 MOV sang PAF
69 MOV sang FSSD
70 MOV sang SOU
71 MOV sang GSRT
72 MOV sang HCOM
73 MOV sang HTK
74 MOV sang IMA
75 MOV sang IRCAM
76 MOV sang SLN
77 MOV sang SPH
78 MOV sang NIST
79 MOV sang SMP
80 MOV sang TXW
81 MOV sang VOC
82 MOV sang VOX
83 MOV sang W64
84 MOV sang SD2
Chuyển đổi sang MOV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MOV 4.8 4,378 phiếu bầu
2 GIF sang MOV 4.9 2,416 phiếu bầu
3 SWF sang MOV 4.5 1,175 phiếu bầu
4 WMV sang MOV 4.9 690 phiếu bầu
5 AVI sang MOV 4.8 508 phiếu bầu
6 WEBM sang MOV 4.9 386 phiếu bầu
7 MTS sang MOV 4.9 329 phiếu bầu
8 MPG sang MOV 4.9 272 phiếu bầu
9 MKV sang MOV 4.8 186 phiếu bầu
10 M4V sang MOV 4.9 168 phiếu bầu
11 3GP sang MOV 4.8 143 phiếu bầu
12 FLV sang MOV 4.9 91 phiếu bầu
13 OGV sang MOV 4.9 69 phiếu bầu
14 MXF sang MOV 4.9 51 phiếu bầu
15 ASF sang MOV 4.8 36 phiếu bầu
16 TS sang MOV 4.7 30 phiếu bầu
17 AAF sang MOV 4.5 17 phiếu bầu
18 MOD sang MOV 4.8 9 phiếu bầu
19 VOB sang MOV 3.8 7 phiếu bầu
20 3G2 sang MOV 4.8 6 phiếu bầu
21 RM sang MOV 4.8 6 phiếu bầu
22 M2TS sang MOV 4.8 5 phiếu bầu
23 MPEG sang MOV 4.2 5 phiếu bầu
24 DV sang MOV 5.0 4 phiếu bầu
25 F4V sang MOV 4.8 4 phiếu bầu
26 TOD sang MOV 5.0 2 phiếu bầu
27 M2V sang MOV 5.0 1 phiếu bầu
28 AV1 sang MOV
29 AVCHD sang MOV
30 CAVS sang MOV
31 DIVX sang MOV
32 HEVC sang MOV
33 MPEG-2 sang MOV
34 RMVB sang MOV
35 WTV sang MOV
36 XVID sang MOV