MOV

mov

Apple QuickTime Movie

MOV là một định dạng được phát triển bởi Apple và được sử dụng để lưu trữ dữ liệu phim và video khác. Nó tương thích với cả Windows và Mac. Tuy nhiên, Windows Media Player chỉ có thể mở các phiên bản đầu của định dạng. Nếu bạn có phiên bản 2.0 trở lên, bạn cần Apple QuickTime Player hoặc bạn có thể chuyển đổi nó sang định dạng khác tương thích với trình phát của bạn.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MOV Chuyển đổi Đánh giá
1 MOV sang MP4 4.8 22,718 phiếu bầu
2 MOV sang GIF 4.7 10,258 phiếu bầu
3 MOV sang MP3 4.8 3,543 phiếu bầu
4 MOV sang AVI 4.8 3,410 phiếu bầu
5 MOV sang WMV 4.8 1,979 phiếu bầu
6 MOV sang MPEG 4.8 895 phiếu bầu
7 MOV sang WAV 4.8 618 phiếu bầu
8 MOV sang WEBM 4.9 604 phiếu bầu
9 MOV sang MPG 4.8 504 phiếu bầu
10 MOV sang SWF 4.9 400 phiếu bầu
11 MOV sang FLV 4.8 301 phiếu bầu
12 MOV sang OGV 5.0 262 phiếu bầu
13 MOV sang M4V 4.7 237 phiếu bầu
14 MOV sang MTS 4.6 136 phiếu bầu
15 MOV sang 3GP 4.8 119 phiếu bầu
16 MOV sang M4A 4.9 107 phiếu bầu
17 MOV sang OGG 4.8 105 phiếu bầu
18 MOV sang WMA 4.9 104 phiếu bầu
19 MOV sang DIVX 4.9 74 phiếu bầu
20 MOV sang MXF 4.8 70 phiếu bầu
21 MOV sang MPEG-2 4.9 69 phiếu bầu
22 MOV sang MKV 4.9 66 phiếu bầu
23 MOV sang HEVC 4.7 46 phiếu bầu
24 MOV sang VOB 4.9 44 phiếu bầu
25 MOV sang AVCHD 4.6 43 phiếu bầu
26 MOV sang AAC 4.7 28 phiếu bầu
27 MOV sang XVID 4.5 26 phiếu bầu
28 MOV sang TS 5.0 25 phiếu bầu
29 MOV sang M2TS 4.6 23 phiếu bầu
30 MOV sang M4R 5.0 23 phiếu bầu
31 MOV sang F4V 4.9 22 phiếu bầu
32 MOV sang ASF 5.0 21 phiếu bầu
33 MOV sang AIFF 5.0 17 phiếu bầu
34 MOV sang RMVB 4.2 17 phiếu bầu
35 MOV sang M2V 4.6 14 phiếu bầu
36 MOV sang MJPEG 4.2 13 phiếu bầu
37 MOV sang FLAC 4.5 12 phiếu bầu
38 MOV sang MP2 4.4 10 phiếu bầu
39 MOV sang 3G2 5.0 8 phiếu bầu
40 MOV sang WVE 4.2 6 phiếu bầu
41 MOV sang RM 4.8 6 phiếu bầu
42 MOV sang CAF 5.0 5 phiếu bầu
43 MOV sang WTV 5.0 4 phiếu bầu
44 MOV sang AV1 5.0 4 phiếu bầu
45 MOV sang GSM 5.0 3 phiếu bầu
46 MOV sang AMR 3.8 2 phiếu bầu
47 MOV sang AC3 5.0 2 phiếu bầu
48 MOV sang VMS 3.0 1 phiếu bầu
49 MOV sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
50 MOV sang OPUS 5.0 1 phiếu bầu
51 MOV sang WV 5.0 1 phiếu bầu
52 MOV sang DTS
53 MOV sang SPX
54 MOV sang W64
55 MOV sang VOC
56 MOV sang TTA
57 MOV sang RA
58 MOV sang OGA
59 MOV sang PVF
60 MOV sang PRC
61 MOV sang MAUD
62 MOV sang 8SVX
63 MOV sang AMB
64 MOV sang AU
65 MOV sang SND
66 MOV sang SNDR
67 MOV sang SNDT
68 MOV sang AVR
69 MOV sang CDDA
70 MOV sang CVSD
71 MOV sang CVU
72 MOV sang DVMS
73 MOV sang FAP
74 MOV sang PAF
75 MOV sang FSSD
76 MOV sang SOU
77 MOV sang GSRT
78 MOV sang HCOM
79 MOV sang HTK
80 MOV sang IMA
81 MOV sang IRCAM
82 MOV sang SLN
83 MOV sang SPH
84 MOV sang NIST
85 MOV sang SMP
86 MOV sang TXW
87 MOV sang VOX
88 MOV sang SD2
Chuyển đổi sang MOV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MOV 4.8 5,633 phiếu bầu
2 GIF sang MOV 4.9 2,833 phiếu bầu
3 SWF sang MOV 4.4 1,257 phiếu bầu
4 WMV sang MOV 4.9 837 phiếu bầu
5 AVI sang MOV 4.8 641 phiếu bầu
6 WEBM sang MOV 4.8 527 phiếu bầu
7 MTS sang MOV 4.9 383 phiếu bầu
8 MPG sang MOV 4.8 362 phiếu bầu
9 MKV sang MOV 4.8 278 phiếu bầu
10 M4V sang MOV 4.9 223 phiếu bầu
11 3GP sang MOV 4.7 186 phiếu bầu
12 FLV sang MOV 4.8 149 phiếu bầu
13 OGV sang MOV 4.9 74 phiếu bầu
14 MXF sang MOV 4.8 66 phiếu bầu
15 ASF sang MOV 4.8 48 phiếu bầu
16 TS sang MOV 4.7 44 phiếu bầu
17 MOD sang MOV 4.7 23 phiếu bầu
18 AAF sang MOV 4.6 18 phiếu bầu
19 VOB sang MOV 3.9 16 phiếu bầu
20 M2TS sang MOV 4.5 13 phiếu bầu
21 3G2 sang MOV 4.9 10 phiếu bầu
22 MPEG sang MOV 4.6 9 phiếu bầu
23 RM sang MOV 4.8 8 phiếu bầu
24 F4V sang MOV 4.8 5 phiếu bầu
25 DV sang MOV 5.0 5 phiếu bầu
26 TOD sang MOV 4.7 3 phiếu bầu
27 RMVB sang MOV 5.0 2 phiếu bầu
28 M2V sang MOV 5.0 2 phiếu bầu
29 AV1 sang MOV
30 AVCHD sang MOV
31 CAVS sang MOV
32 DIVX sang MOV
33 HEVC sang MOV
34 MJPEG sang MOV
35 MPEG-2 sang MOV
36 WTV sang MOV
37 XVID sang MOV