Công Cụ Chuyển Đổi M2TS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file m2ts sang định dạng khác và từ định dạng khác sang m2ts

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

m2ts

AVCHD Video

Là một định dạng được thiết lập bởi các công ty Nhật Bản trong năm 2006. Được thiết kế để lưu trữ video ở độ phân giải HD. Các cơ sở của thuật toán mã hóa giáo MPEG-2. Ngày nay, có hai video HD độ phân giải: 1080p và 720p. Định dạng này được định vị như là một thay thế trực tiếp cho DV lỗi thời trong lĩnh vực ghi âm video gia đình.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M2TS Chuyển đổi Đánh giá
1 M2TS sang MP4 4.6 85 phiếu bầu
2 M2TS sang AVI 4.5 11 phiếu bầu
3 M2TS sang MP3 4.6 8 phiếu bầu
4 M2TS sang GIF 4.2 6 phiếu bầu
5 M2TS sang MOV 4.8 5 phiếu bầu
6 M2TS sang MKV 5.0 3 phiếu bầu
7 M2TS sang TS 5.0 2 phiếu bầu
8 M2TS sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
9 M2TS sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
10 M2TS sang MPG 5.0 1 phiếu bầu
11 M2TS sang MPEG 4.0 1 phiếu bầu
12 M2TS sang 3GP 5.0 1 phiếu bầu
13 M2TS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
14 M2TS sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
15 M2TS sang WMV 3.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang M2TS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang M2TS 4.8 93 phiếu bầu
2 MOV sang M2TS 4.9 17 phiếu bầu
3 WMV sang M2TS 5.0 8 phiếu bầu
4 MPG sang M2TS 4.7 6 phiếu bầu
5 AVI sang M2TS 5.0 6 phiếu bầu
6 TS sang M2TS 4.8 4 phiếu bầu
7 MKV sang M2TS 5.0 4 phiếu bầu
8 GIF sang M2TS 5.0 2 phiếu bầu
9 SWF sang M2TS 5.0 2 phiếu bầu
10 MXF sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
11 M4V sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
12 WEBM sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
13 VOB sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
14 3G2 sang M2TS
15 3GP sang M2TS

Xem tất cả