M2TS

m2ts

MPEG-2 Transport Stream

M2TS là tên tệp cho định dạng BDAV (Blu-ray Disc Audio-Video) được phát triển bởi các công ty Nhật Bản vào năm 2006. Nó được sử dụng để truyền phát âm thanh và video độ phân giải cao trên Blu-Ray Disc và AVCHD. M2TS có thể được mở bởi tất cả các trình phát phương tiện phổ biến như Windows Media Player.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M2TS Chuyển đổi Đánh giá
1 M2TS sang MP4 4.6 202 phiếu bầu
2 M2TS sang GIF 4.2 23 phiếu bầu
3 M2TS sang MP3 4.7 18 phiếu bầu
4 M2TS sang AVI 4.6 16 phiếu bầu
5 M2TS sang MOV 4.5 13 phiếu bầu
6 M2TS sang MKV 5.0 4 phiếu bầu
7 M2TS sang WEBM 3.8 3 phiếu bầu
8 M2TS sang TS 5.0 2 phiếu bầu
9 M2TS sang M4V 5.0 2 phiếu bầu
10 M2TS sang MPG 5.0 2 phiếu bầu
11 M2TS sang AVCHD 5.0 2 phiếu bầu
12 M2TS sang WMV 3.0 1 phiếu bầu
13 M2TS sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
14 M2TS sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
15 M2TS sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
16 M2TS sang MPEG 4.0 1 phiếu bầu
17 M2TS sang 3GP 5.0 1 phiếu bầu
18 M2TS sang MJPEG 5.0 1 phiếu bầu
19 M2TS sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
20 M2TS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
21 M2TS sang DIVX 4.0 1 phiếu bầu
22 M2TS sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
23 M2TS sang XVID 5.0 1 phiếu bầu
24 M2TS sang MPEG-2
25 M2TS sang HEVC
26 M2TS sang AV1
27 M2TS sang RMVB
28 M2TS sang F4V
29 M2TS sang M2V
30 M2TS sang 3G2
31 M2TS sang ASF
32 M2TS sang FLV
33 M2TS sang MXF
34 M2TS sang RM
35 M2TS sang OGV
36 M2TS sang SWF
37 M2TS sang VOB
38 M2TS sang AAC
39 M2TS sang AC3
40 M2TS sang AMR
41 M2TS sang M4R
42 M2TS sang WMA
43 M2TS sang DTS
44 M2TS sang OPUS
45 M2TS sang SPX
46 M2TS sang CAF
47 M2TS sang W64
48 M2TS sang WV
49 M2TS sang VOC
50 M2TS sang TTA
51 M2TS sang RA
52 M2TS sang MP2
53 M2TS sang OGA
54 M2TS sang PVF
55 M2TS sang PRC
56 M2TS sang MAUD
57 M2TS sang 8SVX
58 M2TS sang AMB
59 M2TS sang AU
60 M2TS sang SND
61 M2TS sang SNDR
62 M2TS sang SNDT
63 M2TS sang AVR
64 M2TS sang CDDA
65 M2TS sang CVS
66 M2TS sang CVSD
67 M2TS sang CVU
68 M2TS sang DVMS
69 M2TS sang VMS
70 M2TS sang FAP
71 M2TS sang PAF
72 M2TS sang FSSD
73 M2TS sang SOU
74 M2TS sang GSRT
75 M2TS sang GSM
76 M2TS sang HCOM
77 M2TS sang HTK
78 M2TS sang IMA
79 M2TS sang IRCAM
80 M2TS sang SLN
81 M2TS sang SPH
82 M2TS sang NIST
83 M2TS sang SMP
84 M2TS sang TXW
85 M2TS sang VOX
86 M2TS sang WVE
87 M2TS sang SD2
Chuyển đổi sang M2TS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang M2TS 4.8 117 phiếu bầu
2 MOV sang M2TS 4.6 23 phiếu bầu
3 AVI sang M2TS 4.9 11 phiếu bầu
4 WMV sang M2TS 5.0 9 phiếu bầu
5 MPG sang M2TS 4.7 7 phiếu bầu
6 MKV sang M2TS 4.4 7 phiếu bầu
7 TS sang M2TS 4.8 4 phiếu bầu
8 GIF sang M2TS 5.0 2 phiếu bầu
9 WEBM sang M2TS 4.0 2 phiếu bầu
10 M4V sang M2TS 5.0 2 phiếu bầu
11 SWF sang M2TS 5.0 2 phiếu bầu
12 MXF sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
13 VOB sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
14 3GP sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
15 3G2 sang M2TS
16 AAF sang M2TS
17 ASF sang M2TS
18 AV1 sang M2TS
19 AVCHD sang M2TS
20 CAVS sang M2TS
21 DIVX sang M2TS
22 DV sang M2TS
23 F4V sang M2TS
24 FLV sang M2TS
25 HEVC sang M2TS
26 M2V sang M2TS
27 MJPEG sang M2TS
28 MOD sang M2TS
29 MPEG sang M2TS
30 MPEG-2 sang M2TS
31 OGV sang M2TS
32 RM sang M2TS
33 RMVB sang M2TS
34 TOD sang M2TS
35 WTV sang M2TS
36 XVID sang M2TS