M2TS

m2ts

AVCHD Video

Là một định dạng được thiết lập bởi các công ty Nhật Bản trong năm 2006. Được thiết kế để lưu trữ video ở độ phân giải HD. Các cơ sở của thuật toán mã hóa giáo MPEG-2. Ngày nay, có hai video HD độ phân giải: 1080p và 720p. Định dạng này được định vị như là một thay thế trực tiếp cho DV lỗi thời trong lĩnh vực ghi âm video gia đình.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M2TS Chuyển đổi Đánh giá
1 M2TS sang MP4 4.6 67 phiếu bầu
2 M2TS sang AVI 4.6 10 phiếu bầu
3 M2TS sang MP3 4.5 6 phiếu bầu
4 M2TS sang GIF 4.2 6 phiếu bầu
5 M2TS sang MOV 4.8 5 phiếu bầu
6 M2TS sang TS 5.0 2 phiếu bầu
7 M2TS sang MKV 5.0 2 phiếu bầu
8 M2TS sang WAV 5.0 1 phiếu bầu
9 M2TS sang MPG 5.0 1 phiếu bầu
10 M2TS sang MPEG 4.0 1 phiếu bầu
11 M2TS sang 3GP 5.0 1 phiếu bầu
12 M2TS sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
13 M2TS sang AIFF 5.0 1 phiếu bầu
14 M2TS sang WMV 3.0 1 phiếu bầu
15 M2TS sang DIVX
16 M2TS sang XVID
17 M2TS sang MPEG-2
18 M2TS sang HEVC
19 M2TS sang AV1
20 M2TS sang AVCHD
21 M2TS sang RMVB
22 M2TS sang F4V
23 M2TS sang M2V
24 M2TS sang 3G2
25 M2TS sang ASF
26 M2TS sang FLV
27 M2TS sang M4V
28 M2TS sang MXF
29 M2TS sang RM
30 M2TS sang OGV
31 M2TS sang SWF
32 M2TS sang VOB
33 M2TS sang WEBM
34 M2TS sang WTV
35 M2TS sang AAC
36 M2TS sang AC3
37 M2TS sang OGG
38 M2TS sang AMR
39 M2TS sang M4A
40 M2TS sang M4R
41 M2TS sang WMA
42 M2TS sang DTS
43 M2TS sang OPUS
44 M2TS sang SPX
45 M2TS sang CAF
46 M2TS sang TTA
47 M2TS sang PVF
48 M2TS sang PRC
49 M2TS sang MAUD
50 M2TS sang 8SVX
51 M2TS sang AMB
52 M2TS sang AU
53 M2TS sang SND
54 M2TS sang SNDR
55 M2TS sang SNDT
56 M2TS sang AVR
57 M2TS sang CDDA
58 M2TS sang CVS
59 M2TS sang CVSD
60 M2TS sang CVU
61 M2TS sang DVMS
62 M2TS sang VMS
63 M2TS sang FAP
64 M2TS sang PAF
65 M2TS sang FSSD
66 M2TS sang SOU
67 M2TS sang GSRT
68 M2TS sang GSM
69 M2TS sang HCOM
70 M2TS sang HTK
71 M2TS sang IMA
72 M2TS sang IRCAM
73 M2TS sang SLN
74 M2TS sang SPH
75 M2TS sang NIST
76 M2TS sang SMP
77 M2TS sang TXW
78 M2TS sang VOC
79 M2TS sang VOX
80 M2TS sang W64
81 M2TS sang WV
82 M2TS sang WVE
83 M2TS sang SD2
Chuyển đổi sang M2TS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang M2TS 4.8 87 phiếu bầu
2 MOV sang M2TS 4.9 17 phiếu bầu
3 WMV sang M2TS 5.0 8 phiếu bầu
4 MPG sang M2TS 4.7 6 phiếu bầu
5 AVI sang M2TS 5.0 6 phiếu bầu
6 TS sang M2TS 4.8 4 phiếu bầu
7 MKV sang M2TS 5.0 3 phiếu bầu
8 GIF sang M2TS 5.0 2 phiếu bầu
9 SWF sang M2TS 5.0 2 phiếu bầu
10 MXF sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
11 M4V sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
12 WEBM sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
13 VOB sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
14 3G2 sang M2TS
15 3GP sang M2TS
16 AAF sang M2TS
17 ASF sang M2TS
18 AV1 sang M2TS
19 AVCHD sang M2TS
20 CAVS sang M2TS
21 DIVX sang M2TS
22 DV sang M2TS
23 F4V sang M2TS
24 FLV sang M2TS
25 HEVC sang M2TS
26 M2V sang M2TS
27 MOD sang M2TS
28 MPEG sang M2TS
29 MPEG-2 sang M2TS
30 OGV sang M2TS
31 RM sang M2TS
32 RMVB sang M2TS
33 TOD sang M2TS
34 WTV sang M2TS
35 XVID sang M2TS