Chuyển đổi CAVS. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file cavs. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop
100 MB Kích thước file tối đa. Đăng ký

cavs

CAVS

Là một container đa phương tiện để chơi âm thanh và video trong chế độ karaoke. Có nhiều lựa chọn để phát lại, mà tắt tất cả các dòng suối. Định dạng này được hỗ trợ bởi một vài cầu thủ PC, nhưng được sử dụng rộng rãi cho DVD-cầu thủ và các hệ thống rạp hát gia đình.