CAVS

cavs

Chinese AVS video

CAVS là một bộ tiêu chuẩn mã hóa / giải mã được phát triển bởi Workgroup của Trung Quốc vào năm 2002. Công nghệ này nhằm giải quyết các vấn đề về nén âm thanh và video, cụ thể là dữ liệu gốc và nguồn. Định dạng này không được hỗ trợ rộng rãi trên PC, nhưng được sử dụng rộng rãi cho đầu DVD và hệ thống rạp hát tại nhà ở Trung Quốc.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ CAVS Chuyển đổi Đánh giá
1 CAVS sang MJPEG
2 CAVS sang DIVX
3 CAVS sang XVID
4 CAVS sang MPEG-2
5 CAVS sang HEVC
6 CAVS sang AV1
7 CAVS sang AVCHD
8 CAVS sang RMVB
9 CAVS sang F4V
10 CAVS sang M2V
11 CAVS sang 3G2
12 CAVS sang 3GP
13 CAVS sang ASF
14 CAVS sang AVI
15 CAVS sang FLV
16 CAVS sang M4V
17 CAVS sang MKV
18 CAVS sang MOV
19 CAVS sang MP4
20 CAVS sang MPG
21 CAVS sang MPEG
22 CAVS sang MTS
23 CAVS sang M2TS
24 CAVS sang MXF
25 CAVS sang RM
26 CAVS sang OGV
27 CAVS sang SWF
28 CAVS sang TS
29 CAVS sang VOB
30 CAVS sang WEBM
31 CAVS sang WMV
32 CAVS sang WTV
33 CAVS sang AAC
34 CAVS sang AC3
35 CAVS sang FLAC
36 CAVS sang MP3
37 CAVS sang OGG
38 CAVS sang AIFF
39 CAVS sang AMR
40 CAVS sang M4A
41 CAVS sang M4R
42 CAVS sang WAV
43 CAVS sang WMA
44 CAVS sang DTS
45 CAVS sang OPUS
46 CAVS sang SPX
47 CAVS sang CAF
48 CAVS sang W64
49 CAVS sang WV
50 CAVS sang VOC
51 CAVS sang TTA
52 CAVS sang RA
53 CAVS sang MP2
54 CAVS sang OGA
55 CAVS sang PVF
56 CAVS sang PRC
57 CAVS sang MAUD
58 CAVS sang 8SVX
59 CAVS sang AMB
60 CAVS sang AU
61 CAVS sang SND
62 CAVS sang SNDR
63 CAVS sang SNDT
64 CAVS sang AVR
65 CAVS sang CDDA
66 CAVS sang CVS
67 CAVS sang CVSD
68 CAVS sang CVU
69 CAVS sang DVMS
70 CAVS sang VMS
71 CAVS sang FAP
72 CAVS sang PAF
73 CAVS sang FSSD
74 CAVS sang SOU
75 CAVS sang GSRT
76 CAVS sang GSM
77 CAVS sang HCOM
78 CAVS sang HTK
79 CAVS sang IMA
80 CAVS sang IRCAM
81 CAVS sang SLN
82 CAVS sang SPH
83 CAVS sang NIST
84 CAVS sang SMP
85 CAVS sang TXW
86 CAVS sang VOX
87 CAVS sang WVE
88 CAVS sang SD2
89 CAVS sang GIF