Công Cụ Chuyển Đổi WMV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file wmv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wmv

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

wmv

Windows Media Video

Là một định dạng mã hóa video từ các gói phần mềm Windows Media. các file video ở định dạng này được mã hóa trên công nghệ Windows Media Video; khoảng 15 codec biến thể có sẵn tất cả lên. Nó hỗ trợ việc hiển thị video streaming. Phát triển bởi công ty Microsoft.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMV Chuyển đổi Đánh giá
1 WMV sang MP4 4.9 18,131 phiếu bầu
2 WMV sang GIF 4.9 2,699 phiếu bầu
3 WMV sang AVI 4.9 1,794 phiếu bầu
4 WMV sang MP3 4.9 1,766 phiếu bầu
5 WMV sang MOV 4.9 621 phiếu bầu
6 WMV sang MPEG 4.9 465 phiếu bầu
7 WMV sang SWF 5.0 208 phiếu bầu
8 WMV sang 3GP 4.8 198 phiếu bầu
9 WMV sang WAV 4.8 182 phiếu bầu
10 WMV sang MPG 4.9 182 phiếu bầu
11 WMV sang FLV 4.8 160 phiếu bầu
12 WMV sang WEBM 4.9 127 phiếu bầu
13 WMV sang WMA 4.9 104 phiếu bầu
14 WMV sang VOB 4.9 83 phiếu bầu
15 WMV sang MPEG-2 5.0 81 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WMV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WMV 4.9 16,241 phiếu bầu
2 MOV sang WMV 4.9 1,581 phiếu bầu
3 AVI sang WMV 4.9 862 phiếu bầu
4 WEBM sang WMV 4.9 687 phiếu bầu
5 GIF sang WMV 5.0 659 phiếu bầu
6 3GP sang WMV 4.9 432 phiếu bầu
7 SWF sang WMV 4.5 412 phiếu bầu
8 MKV sang WMV 4.9 370 phiếu bầu
9 MPG sang WMV 4.9 264 phiếu bầu
10 M4V sang WMV 4.9 249 phiếu bầu
11 FLV sang WMV 4.8 190 phiếu bầu
12 MTS sang WMV 4.9 181 phiếu bầu
13 OGV sang WMV 4.8 89 phiếu bầu
14 ASF sang WMV 4.8 48 phiếu bầu
15 RM sang WMV 4.9 24 phiếu bầu

Xem tất cả