Công Cụ Chuyển Đổi WMV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file wmv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang wmv

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

wmv

Windows Media Video

Là một định dạng mã hóa video từ các gói phần mềm Windows Media. các file video ở định dạng này được mã hóa trên công nghệ Windows Media Video; khoảng 15 codec biến thể có sẵn tất cả lên. Nó hỗ trợ việc hiển thị video streaming. Phát triển bởi công ty Microsoft.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WMV Chuyển đổi Đánh giá
1 WMV sang MP4 4.9 20,677 phiếu bầu
2 WMV sang GIF 4.9 3,185 phiếu bầu
3 WMV sang MP3 4.9 1,971 phiếu bầu
4 WMV sang AVI 4.9 1,959 phiếu bầu
5 WMV sang MOV 4.9 707 phiếu bầu
6 WMV sang MPEG 4.9 527 phiếu bầu
7 WMV sang 3GP 4.8 234 phiếu bầu
8 WMV sang SWF 4.9 234 phiếu bầu
9 WMV sang MPG 4.9 221 phiếu bầu
10 WMV sang WAV 4.8 212 phiếu bầu
11 WMV sang FLV 4.8 177 phiếu bầu
12 WMV sang WEBM 4.9 157 phiếu bầu
13 WMV sang WMA 4.9 108 phiếu bầu
14 WMV sang VOB 4.9 93 phiếu bầu
15 WMV sang DIVX 5.0 91 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WMV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WMV 4.9 18,456 phiếu bầu
2 MOV sang WMV 4.8 1,736 phiếu bầu
3 AVI sang WMV 4.9 947 phiếu bầu
4 WEBM sang WMV 4.9 770 phiếu bầu
5 GIF sang WMV 4.9 764 phiếu bầu
6 MKV sang WMV 4.8 492 phiếu bầu
7 SWF sang WMV 4.4 456 phiếu bầu
8 3GP sang WMV 4.9 446 phiếu bầu
9 MPG sang WMV 4.8 308 phiếu bầu
10 M4V sang WMV 4.9 269 phiếu bầu
11 FLV sang WMV 4.8 231 phiếu bầu
12 MTS sang WMV 4.9 192 phiếu bầu
13 OGV sang WMV 4.8 99 phiếu bầu
14 ASF sang WMV 4.7 51 phiếu bầu
15 RM sang WMV 4.7 25 phiếu bầu

Xem tất cả