Công Cụ Chuyển Đổi HEVC Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file hevc sang định dạng khác và từ định dạng khác sang hevc

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

hevc

High Efficiency Video Coding

Hiệu quả cao Video Coding (HEVC), còn được gọi là H.265 và MPEG-H Phần 2, là một tiêu chuẩn nén video, một trong những người kế nhiệm tiềm năng để các AVC được sử dụng rộng rãi (H.264 hoặc MPEG-4 Part 10).

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi sang HEVC Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang HEVC 5.0 50 phiếu bầu
2 MOV sang HEVC 5.0 10 phiếu bầu
3 MKV sang HEVC 5.0 8 phiếu bầu
4 WMV sang HEVC 5.0 5 phiếu bầu
5 GIF sang HEVC 5.0 4 phiếu bầu
6 MTS sang HEVC 5.0 3 phiếu bầu
7 SWF sang HEVC 5.0 3 phiếu bầu
8 3GP sang HEVC 5.0 2 phiếu bầu
9 AVI sang HEVC 5.0 2 phiếu bầu
10 MPG sang HEVC 5.0 2 phiếu bầu
11 WEBM sang HEVC 5.0 1 phiếu bầu
12 RM sang HEVC 5.0 1 phiếu bầu
13 TS sang HEVC 5.0 1 phiếu bầu
14 M4V sang HEVC 5.0 1 phiếu bầu
15 3G2 sang HEVC

Xem tất cả