Công Cụ Chuyển Đổi WEBM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file webm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang webm

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

webm

WEB Media

Là một định dạng phương tiện truyền thông container mới từ Google. Dựa trên bộ giải mã video VP8 đường (9). Đó là nhiệm vụ chính là một thay thế cũ chuẩn MPEG-4. Các định dạng được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt và được tích hợp công nghệ Adobe Flash. Đối với định dạng âm thanh Vorbis được sử dụng; cho phụ đề và siêu dữ liệu là một container Matroska.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WEBM Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBM sang MP4 4.9 56,616 phiếu bầu
2 WEBM sang MP3 4.8 5,667 phiếu bầu
3 WEBM sang GIF 4.8 4,766 phiếu bầu
4 WEBM sang AVI 4.8 2,234 phiếu bầu
5 WEBM sang WMV 4.9 770 phiếu bầu
6 WEBM sang MOV 4.9 401 phiếu bầu
7 WEBM sang MPEG 4.8 376 phiếu bầu
8 WEBM sang WAV 4.8 323 phiếu bầu
9 WEBM sang MPG 4.8 150 phiếu bầu
10 WEBM sang OGV 5.0 140 phiếu bầu
11 WEBM sang 3GP 4.8 107 phiếu bầu
12 WEBM sang M4A 4.9 97 phiếu bầu
13 WEBM sang FLV 4.7 91 phiếu bầu
14 WEBM sang DIVX 4.9 89 phiếu bầu
15 WEBM sang MKV 4.6 75 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WEBM Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WEBM 4.9 6,916 phiếu bầu
2 GIF sang WEBM 4.8 665 phiếu bầu
3 MOV sang WEBM 4.9 456 phiếu bầu
4 M4V sang WEBM 4.9 233 phiếu bầu
5 SWF sang WEBM 4.5 220 phiếu bầu
6 WMV sang WEBM 4.9 157 phiếu bầu
7 AVI sang WEBM 4.9 132 phiếu bầu
8 MPG sang WEBM 4.9 68 phiếu bầu
9 OGV sang WEBM 4.9 59 phiếu bầu
10 MKV sang WEBM 4.8 56 phiếu bầu
11 FLV sang WEBM 4.9 48 phiếu bầu
12 3GP sang WEBM 4.9 46 phiếu bầu
13 TS sang WEBM 4.4 9 phiếu bầu
14 ASF sang WEBM 4.8 9 phiếu bầu
15 F4V sang WEBM 5.0 4 phiếu bầu

Xem tất cả