Công Cụ Chuyển Đổi WEBM Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file webm sang định dạng khác và từ định dạng khác sang webm

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

webm

WEB Media

Là một định dạng phương tiện truyền thông container mới từ Google. Dựa trên bộ giải mã video VP8 đường (9). Đó là nhiệm vụ chính là một thay thế cũ chuẩn MPEG-4. Các định dạng được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt và được tích hợp công nghệ Adobe Flash. Đối với định dạng âm thanh Vorbis được sử dụng; cho phụ đề và siêu dữ liệu là một container Matroska.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WEBM Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBM sang MP4 4.9 48,505 phiếu bầu
2 WEBM sang MP3 4.9 4,303 phiếu bầu
3 WEBM sang GIF 4.9 3,689 phiếu bầu
4 WEBM sang AVI 4.9 1,918 phiếu bầu
5 WEBM sang WMV 4.9 687 phiếu bầu
6 WEBM sang MOV 4.9 331 phiếu bầu
7 WEBM sang MPEG 4.9 318 phiếu bầu
8 WEBM sang WAV 4.9 240 phiếu bầu
9 WEBM sang OGV 4.9 130 phiếu bầu
10 WEBM sang MPG 5.0 120 phiếu bầu
11 WEBM sang 3GP 5.0 85 phiếu bầu
12 WEBM sang FLV 4.8 76 phiếu bầu
13 WEBM sang M4A 5.0 67 phiếu bầu
14 WEBM sang DIVX 5.0 66 phiếu bầu
15 WEBM sang SWF 5.0 57 phiếu bầu
Chuyển đổi sang WEBM Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WEBM 5.0 6,035 phiếu bầu
2 GIF sang WEBM 4.9 523 phiếu bầu
3 MOV sang WEBM 5.0 414 phiếu bầu
4 M4V sang WEBM 5.0 226 phiếu bầu
5 SWF sang WEBM 4.5 203 phiếu bầu
6 WMV sang WEBM 4.9 127 phiếu bầu
7 AVI sang WEBM 4.9 116 phiếu bầu
8 MPG sang WEBM 4.9 65 phiếu bầu
9 OGV sang WEBM 4.9 54 phiếu bầu
10 MKV sang WEBM 4.9 45 phiếu bầu
11 3GP sang WEBM 4.9 44 phiếu bầu
12 FLV sang WEBM 5.0 40 phiếu bầu
13 TS sang WEBM 4.8 8 phiếu bầu
14 ASF sang WEBM 4.9 7 phiếu bầu
15 F4V sang WEBM 5.0 3 phiếu bầu

Xem tất cả