WEBM

webm

WEB Media

WebM là một phương tiện truyền thông mở với phương tiện được nén với codec video VP8 và codec âm thanh Vorbis. Định dạng WebM có chất lượng phát lại video cao và các tham số nén dữ liệu. Định dạng được sử dụng rộng rãi để đặt phương tiện vào các trang web và nó được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt web hiện đại như Opera, Mozilla Firefox và Google Chrome. Việc nhúng các video WebM vào một trang web sẽ nhận ra không có sự chậm trễ và lỗi. WebM có nghĩa là một thay thế cho tiêu chuẩn h.264. Bản quyền của phần mở rộng được tổ chức bởi Google.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WEBM Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBM sang MP4 4.9 69,985 phiếu bầu
2 WEBM sang MP3 4.7 9,903 phiếu bầu
3 WEBM sang GIF 4.7 7,862 phiếu bầu
4 WEBM sang AVI 4.8 2,895 phiếu bầu
5 WEBM sang WMV 4.8 961 phiếu bầu
6 WEBM sang MPEG 4.7 610 phiếu bầu
7 WEBM sang WAV 4.8 585 phiếu bầu
8 WEBM sang MOV 4.8 529 phiếu bầu
9 WEBM sang MPG 4.8 259 phiếu bầu
10 WEBM sang DIVX 4.8 171 phiếu bầu
11 WEBM sang OGV 4.9 158 phiếu bầu
12 WEBM sang M4A 4.8 151 phiếu bầu
13 WEBM sang 3GP 4.7 148 phiếu bầu
14 WEBM sang FLV 4.7 132 phiếu bầu
15 WEBM sang MKV 4.8 128 phiếu bầu
16 WEBM sang FLAC 4.6 108 phiếu bầu
17 WEBM sang WMA 4.6 102 phiếu bầu
18 WEBM sang OGG 4.7 78 phiếu bầu
19 WEBM sang SWF 4.9 77 phiếu bầu
20 WEBM sang VOB 4.9 59 phiếu bầu
21 WEBM sang M4V 4.9 59 phiếu bầu
22 WEBM sang AAC 4.9 55 phiếu bầu
23 WEBM sang XVID 5.0 26 phiếu bầu
24 WEBM sang MPEG-2 5.0 24 phiếu bầu
25 WEBM sang ASF 5.0 20 phiếu bầu
26 WEBM sang AVCHD 4.9 16 phiếu bầu
27 WEBM sang AIFF 4.9 15 phiếu bầu
28 WEBM sang M4R 4.6 14 phiếu bầu
29 WEBM sang MTS 4.5 11 phiếu bầu
30 WEBM sang RMVB 5.0 9 phiếu bầu
31 WEBM sang TS 5.0 7 phiếu bầu
32 WEBM sang HEVC 5.0 7 phiếu bầu
33 WEBM sang M2V 4.1 7 phiếu bầu
34 WEBM sang MJPEG 5.0 6 phiếu bầu
35 WEBM sang MP2 3.8 6 phiếu bầu
36 WEBM sang AC3 5.0 5 phiếu bầu
37 WEBM sang AV1 4.8 5 phiếu bầu
38 WEBM sang OPUS 4.8 5 phiếu bầu
39 WEBM sang MXF 5.0 5 phiếu bầu
40 WEBM sang AMR 4.0 4 phiếu bầu
41 WEBM sang AVR 3.8 3 phiếu bầu
42 WEBM sang CDDA 3.8 3 phiếu bầu
43 WEBM sang RM 4.7 3 phiếu bầu
44 WEBM sang M2TS 4.0 2 phiếu bầu
45 WEBM sang AU 5.0 2 phiếu bầu
46 WEBM sang F4V 5.0 2 phiếu bầu
47 WEBM sang 3G2 5.0 2 phiếu bầu
48 WEBM sang WVE 5.0 2 phiếu bầu
49 WEBM sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
50 WEBM sang DTS 5.0 1 phiếu bầu
51 WEBM sang SPX
52 WEBM sang CAF
53 WEBM sang W64
54 WEBM sang WV
55 WEBM sang VOC
56 WEBM sang TTA
57 WEBM sang RA
58 WEBM sang OGA
59 WEBM sang PVF
60 WEBM sang PRC
61 WEBM sang MAUD
62 WEBM sang 8SVX
63 WEBM sang AMB
64 WEBM sang SND
65 WEBM sang SNDR
66 WEBM sang SNDT
67 WEBM sang CVS
68 WEBM sang CVSD
69 WEBM sang CVU
70 WEBM sang DVMS
71 WEBM sang VMS
72 WEBM sang FAP
73 WEBM sang PAF
74 WEBM sang FSSD
75 WEBM sang SOU
76 WEBM sang GSRT
77 WEBM sang GSM
78 WEBM sang HCOM
79 WEBM sang HTK
80 WEBM sang IMA
81 WEBM sang IRCAM
82 WEBM sang SLN
83 WEBM sang SPH
84 WEBM sang NIST
85 WEBM sang SMP
86 WEBM sang TXW
87 WEBM sang VOX
88 WEBM sang SD2
Chuyển đổi sang WEBM Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WEBM 4.9 8,887 phiếu bầu
2 GIF sang WEBM 4.7 851 phiếu bầu
3 MOV sang WEBM 4.9 606 phiếu bầu
4 M4V sang WEBM 4.9 246 phiếu bầu
5 SWF sang WEBM 4.4 237 phiếu bầu
6 WMV sang WEBM 4.8 194 phiếu bầu
7 AVI sang WEBM 4.9 177 phiếu bầu
8 MKV sang WEBM 4.7 86 phiếu bầu
9 MPG sang WEBM 4.9 75 phiếu bầu
10 FLV sang WEBM 4.8 69 phiếu bầu
11 OGV sang WEBM 5.0 60 phiếu bầu
12 3GP sang WEBM 4.8 54 phiếu bầu
13 TS sang WEBM 4.5 14 phiếu bầu
14 ASF sang WEBM 4.8 9 phiếu bầu
15 MPEG sang WEBM 5.0 4 phiếu bầu
16 F4V sang WEBM 5.0 4 phiếu bầu
17 M2TS sang WEBM 3.8 3 phiếu bầu
18 MXF sang WEBM 5.0 3 phiếu bầu
19 VOB sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
20 MTS sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
21 MOD sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
22 3G2 sang WEBM
23 AAF sang WEBM
24 AV1 sang WEBM
25 AVCHD sang WEBM
26 CAVS sang WEBM
27 DIVX sang WEBM
28 DV sang WEBM
29 HEVC sang WEBM
30 M2V sang WEBM
31 MJPEG sang WEBM
32 MPEG-2 sang WEBM
33 RM sang WEBM
34 RMVB sang WEBM
35 TOD sang WEBM
36 WTV sang WEBM
37 XVID sang WEBM