WEBM

webm

WEB Media

Là một định dạng phương tiện truyền thông container mới từ Google. Dựa trên bộ giải mã video VP8 đường (9). Đó là nhiệm vụ chính là một thay thế cũ chuẩn MPEG-4. Các định dạng được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt và được tích hợp công nghệ Adobe Flash. Đối với định dạng âm thanh Vorbis được sử dụng; cho phụ đề và siêu dữ liệu là một container Matroska.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ WEBM Chuyển đổi Đánh giá
1 WEBM sang MP4 4.9 55,155 phiếu bầu
2 WEBM sang MP3 4.8 5,425 phiếu bầu
3 WEBM sang GIF 4.8 4,540 phiếu bầu
4 WEBM sang AVI 4.9 2,174 phiếu bầu
5 WEBM sang WMV 4.9 751 phiếu bầu
6 WEBM sang MOV 4.9 386 phiếu bầu
7 WEBM sang MPEG 4.8 361 phiếu bầu
8 WEBM sang WAV 4.8 300 phiếu bầu
9 WEBM sang OGV 5.0 140 phiếu bầu
10 WEBM sang MPG 4.9 139 phiếu bầu
11 WEBM sang 3GP 4.8 98 phiếu bầu
12 WEBM sang M4A 5.0 92 phiếu bầu
13 WEBM sang FLV 4.8 90 phiếu bầu
14 WEBM sang DIVX 4.9 85 phiếu bầu
15 WEBM sang MKV 4.6 71 phiếu bầu
16 WEBM sang SWF 5.0 65 phiếu bầu
17 WEBM sang OGG 4.9 53 phiếu bầu
18 WEBM sang FLAC 4.7 50 phiếu bầu
19 WEBM sang WMA 5.0 45 phiếu bầu
20 WEBM sang M4V 4.9 40 phiếu bầu
21 WEBM sang AAC 5.0 35 phiếu bầu
22 WEBM sang VOB 4.9 33 phiếu bầu
23 WEBM sang MPEG-2 5.0 24 phiếu bầu
24 WEBM sang ASF 4.9 15 phiếu bầu
25 WEBM sang XVID 5.0 14 phiếu bầu
26 WEBM sang AVCHD 5.0 11 phiếu bầu
27 WEBM sang MTS 4.8 8 phiếu bầu
28 WEBM sang M2V 4.1 7 phiếu bầu
29 WEBM sang AIFF 4.9 7 phiếu bầu
30 WEBM sang RMVB 5.0 7 phiếu bầu
31 WEBM sang TS 5.0 5 phiếu bầu
32 WEBM sang OPUS 5.0 4 phiếu bầu
33 WEBM sang RM 4.7 3 phiếu bầu
34 WEBM sang M4R 4.7 3 phiếu bầu
35 WEBM sang MXF 5.0 3 phiếu bầu
36 WEBM sang HEVC 5.0 3 phiếu bầu
37 WEBM sang F4V 5.0 2 phiếu bầu
38 WEBM sang AMR 5.0 2 phiếu bầu
39 WEBM sang AC3 5.0 2 phiếu bầu
40 WEBM sang WTV 5.0 1 phiếu bầu
41 WEBM sang 3G2 5.0 1 phiếu bầu
42 WEBM sang M2TS 5.0 1 phiếu bầu
43 WEBM sang AU 5.0 1 phiếu bầu
44 WEBM sang AVR 3.0 1 phiếu bầu
45 WEBM sang CDDA 5.0 1 phiếu bầu
46 WEBM sang AV1
47 WEBM sang DTS
48 WEBM sang SPX
49 WEBM sang CAF
50 WEBM sang TTA
51 WEBM sang PVF
52 WEBM sang PRC
53 WEBM sang MAUD
54 WEBM sang 8SVX
55 WEBM sang AMB
56 WEBM sang SND
57 WEBM sang SNDR
58 WEBM sang SNDT
59 WEBM sang CVS
60 WEBM sang CVSD
61 WEBM sang CVU
62 WEBM sang DVMS
63 WEBM sang VMS
64 WEBM sang FAP
65 WEBM sang PAF
66 WEBM sang FSSD
67 WEBM sang SOU
68 WEBM sang GSRT
69 WEBM sang GSM
70 WEBM sang HCOM
71 WEBM sang HTK
72 WEBM sang IMA
73 WEBM sang IRCAM
74 WEBM sang SLN
75 WEBM sang SPH
76 WEBM sang NIST
77 WEBM sang SMP
78 WEBM sang TXW
79 WEBM sang VOC
80 WEBM sang VOX
81 WEBM sang W64
82 WEBM sang WV
83 WEBM sang WVE
84 WEBM sang SD2
Chuyển đổi sang WEBM Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang WEBM 4.9 6,748 phiếu bầu
2 GIF sang WEBM 4.8 633 phiếu bầu
3 MOV sang WEBM 4.9 443 phiếu bầu
4 M4V sang WEBM 5.0 232 phiếu bầu
5 SWF sang WEBM 4.5 216 phiếu bầu
6 WMV sang WEBM 4.8 149 phiếu bầu
7 AVI sang WEBM 4.9 130 phiếu bầu
8 MPG sang WEBM 4.9 67 phiếu bầu
9 OGV sang WEBM 4.9 58 phiếu bầu
10 MKV sang WEBM 4.7 55 phiếu bầu
11 3GP sang WEBM 4.9 46 phiếu bầu
12 FLV sang WEBM 5.0 45 phiếu bầu
13 ASF sang WEBM 4.8 9 phiếu bầu
14 TS sang WEBM 4.4 9 phiếu bầu
15 F4V sang WEBM 5.0 3 phiếu bầu
16 MXF sang WEBM 5.0 2 phiếu bầu
17 MPEG sang WEBM 5.0 2 phiếu bầu
18 VOB sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
19 MOD sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
20 MTS sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
21 3G2 sang WEBM
22 AAF sang WEBM
23 AV1 sang WEBM
24 AVCHD sang WEBM
25 CAVS sang WEBM
26 DIVX sang WEBM
27 DV sang WEBM
28 HEVC sang WEBM
29 M2TS sang WEBM
30 M2V sang WEBM
31 MPEG-2 sang WEBM
32 RM sang WEBM
33 RMVB sang WEBM
34 TOD sang WEBM
35 WTV sang WEBM
36 XVID sang WEBM