Công Cụ Chuyển Đổi AVI Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file avi sang định dạng khác và từ định dạng khác sang avi

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

avi

Audio Video Interleave

Là một định dạng dữ liệu âm thanh / video, mà là phổ biến nhất hiện nay. Nó có thể chứa các tập tin được mã hóa bởi các codec khác nhau, nhưng họ sẽ được phát đồng bộ và tạo ra một hình ảnh thống nhất cho người dùng cuối. AVI chứa hỗ trợ chức năng trong chế độ đa luồng, và cho phép tỷ lệ khác nhau của các codec âm thanh và video.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 AVI sang MP4 4.8 7,841 phiếu bầu
2 AVI sang GIF 4.9 3,813 phiếu bầu
3 AVI sang MP3 4.8 1,076 phiếu bầu
4 AVI sang WMV 4.9 862 phiếu bầu
5 AVI sang MPEG 4.8 634 phiếu bầu
6 AVI sang MOV 4.9 447 phiếu bầu
7 AVI sang DIVX 4.9 388 phiếu bầu
8 AVI sang WAV 4.8 286 phiếu bầu
9 AVI sang SWF 4.9 282 phiếu bầu
10 AVI sang MPG 4.9 250 phiếu bầu
11 AVI sang XVID 5.0 165 phiếu bầu
12 AVI sang 3GP 4.7 164 phiếu bầu
13 AVI sang FLV 4.9 143 phiếu bầu
14 AVI sang VOB 4.9 124 phiếu bầu
15 AVI sang WEBM 4.9 116 phiếu bầu
Chuyển đổi sang AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang AVI 4.8 19,166 phiếu bầu
2 SWF sang AVI 4.6 3,339 phiếu bầu
3 GIF sang AVI 5.0 2,757 phiếu bầu
4 MOV sang AVI 4.8 2,718 phiếu bầu
5 WEBM sang AVI 4.9 1,918 phiếu bầu
6 WMV sang AVI 4.9 1,794 phiếu bầu
7 3GP sang AVI 4.8 949 phiếu bầu
8 MKV sang AVI 4.9 887 phiếu bầu
9 MTS sang AVI 4.9 878 phiếu bầu
10 MPG sang AVI 4.8 833 phiếu bầu
11 FLV sang AVI 4.9 439 phiếu bầu
12 OGV sang AVI 4.9 272 phiếu bầu
13 M4V sang AVI 4.8 242 phiếu bầu
14 TS sang AVI 4.7 188 phiếu bầu
15 ASF sang AVI 4.7 153 phiếu bầu

Xem tất cả