AVI

avi

Audio Video Interleave

AVI là một container đa phương tiện rất phổ biến đối với người dùng PC và Mac. Định dạng được Microsoft phát triển vào năm 1992. Thông thường AVI được sử dụng làm định dạng video nhưng không giống như các định dạng khác thời đó, AVI có thể chứa cả dữ liệu âm thanh và video được nén với việc sử dụng các kết hợp codec khác nhau. Thông thường các codec video như DivX và XVID được sử dụng với các tệp .avi. Để phát lại âm thanh, các codec như MP3, AC3 và PCM được sử dụng. Có thể phát tệp AVI với Windows Media Player hoặc các chương trình tương tự khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 AVI sang MP4 4.8 11,502 phiếu bầu
2 AVI sang GIF 4.8 6,066 phiếu bầu
3 AVI sang MP3 4.8 1,596 phiếu bầu
4 AVI sang WMV 4.8 1,108 phiếu bầu
5 AVI sang MPEG 4.7 929 phiếu bầu
6 AVI sang MOV 4.8 641 phiếu bầu
7 AVI sang DIVX 4.8 629 phiếu bầu
8 AVI sang MPG 4.8 418 phiếu bầu
9 AVI sang WAV 4.7 375 phiếu bầu
10 AVI sang SWF 4.9 359 phiếu bầu
11 AVI sang XVID 4.9 253 phiếu bầu
12 AVI sang 3GP 4.7 244 phiếu bầu
13 AVI sang FLV 4.8 201 phiếu bầu
14 AVI sang WEBM 4.9 176 phiếu bầu
15 AVI sang VOB 4.9 164 phiếu bầu
16 AVI sang MPEG-2 5.0 114 phiếu bầu
17 AVI sang OGV 4.9 111 phiếu bầu
18 AVI sang WMA 4.8 101 phiếu bầu
19 AVI sang MKV 4.7 91 phiếu bầu
20 AVI sang M4V 4.9 63 phiếu bầu
21 AVI sang OGG 4.7 60 phiếu bầu
22 AVI sang ASF 5.0 46 phiếu bầu
23 AVI sang MTS 4.8 40 phiếu bầu
24 AVI sang M4A 4.5 37 phiếu bầu
25 AVI sang RMVB 4.8 34 phiếu bầu
26 AVI sang TS 5.0 33 phiếu bầu
27 AVI sang AV1 4.6 29 phiếu bầu
28 AVI sang MJPEG 4.3 22 phiếu bầu
29 AVI sang AAC 4.9 20 phiếu bầu
30 AVI sang M2V 4.8 20 phiếu bầu
31 AVI sang AVCHD 4.7 18 phiếu bầu
32 AVI sang HEVC 4.6 14 phiếu bầu
33 AVI sang F4V 4.8 13 phiếu bầu
34 AVI sang MXF 4.6 12 phiếu bầu
35 AVI sang M2TS 4.9 11 phiếu bầu
36 AVI sang WTV 5.0 8 phiếu bầu
37 AVI sang 3G2 5.0 8 phiếu bầu
38 AVI sang RM 4.8 6 phiếu bầu
39 AVI sang MP2 3.8 5 phiếu bầu
40 AVI sang M4R 3.8 5 phiếu bầu
41 AVI sang AMR 4.6 5 phiếu bầu
42 AVI sang FLAC 5.0 4 phiếu bầu
43 AVI sang AC3 5.0 3 phiếu bầu
44 AVI sang AMB 5.0 2 phiếu bầu
45 AVI sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
46 AVI sang AU 5.0 2 phiếu bầu
47 AVI sang AVR 5.0 2 phiếu bầu
48 AVI sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
49 AVI sang DTS 3.8 2 phiếu bầu
50 AVI sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
51 AVI sang SND 5.0 1 phiếu bầu
52 AVI sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
53 AVI sang FSSD 5.0 1 phiếu bầu
54 AVI sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
55 AVI sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
56 AVI sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
57 AVI sang OPUS
58 AVI sang SPX
59 AVI sang CAF
60 AVI sang W64
61 AVI sang WV
62 AVI sang TTA
63 AVI sang RA
64 AVI sang OGA
65 AVI sang PVF
66 AVI sang PRC
67 AVI sang MAUD
68 AVI sang 8SVX
69 AVI sang SNDR
70 AVI sang SNDT
71 AVI sang CVSD
72 AVI sang CVU
73 AVI sang DVMS
74 AVI sang VMS
75 AVI sang FAP
76 AVI sang PAF
77 AVI sang SOU
78 AVI sang GSRT
79 AVI sang HCOM
80 AVI sang HTK
81 AVI sang IMA
82 AVI sang IRCAM
83 AVI sang SLN
84 AVI sang SPH
85 AVI sang NIST
86 AVI sang TXW
87 AVI sang VOX
88 AVI sang SD2
Chuyển đổi sang AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang AVI 4.8 29,370 phiếu bầu
2 SWF sang AVI 4.3 3,885 phiếu bầu
3 MOV sang AVI 4.8 3,410 phiếu bầu
4 GIF sang AVI 4.9 3,381 phiếu bầu
5 WEBM sang AVI 4.8 2,878 phiếu bầu
6 WMV sang AVI 4.9 2,246 phiếu bầu
7 MKV sang AVI 4.8 1,267 phiếu bầu
8 3GP sang AVI 4.8 1,203 phiếu bầu
9 MTS sang AVI 4.8 1,128 phiếu bầu
10 MPG sang AVI 4.7 1,024 phiếu bầu
11 FLV sang AVI 4.8 675 phiếu bầu
12 OGV sang AVI 4.9 337 phiếu bầu
13 M4V sang AVI 4.8 321 phiếu bầu
14 TS sang AVI 4.7 249 phiếu bầu
15 ASF sang AVI 4.7 215 phiếu bầu
16 MOD sang AVI 4.6 114 phiếu bầu
17 VOB sang AVI 4.5 86 phiếu bầu
18 RM sang AVI 4.9 81 phiếu bầu
19 MXF sang AVI 4.9 57 phiếu bầu
20 RMVB sang AVI 4.9 35 phiếu bầu
21 AAF sang AVI 4.5 30 phiếu bầu
22 MPEG sang AVI 4.5 28 phiếu bầu
23 DIVX sang AVI 4.6 22 phiếu bầu
24 M2TS sang AVI 4.6 16 phiếu bầu
25 F4V sang AVI 4.9 13 phiếu bầu
26 3G2 sang AVI 4.9 11 phiếu bầu
27 DV sang AVI 5.0 7 phiếu bầu
28 TOD sang AVI 5.0 7 phiếu bầu
29 M2V sang AVI 4.0 5 phiếu bầu
30 MJPEG sang AVI 5.0 1 phiếu bầu
31 WTV sang AVI 5.0 1 phiếu bầu
32 AV1 sang AVI
33 AVCHD sang AVI
34 CAVS sang AVI
35 HEVC sang AVI
36 MPEG-2 sang AVI
37 XVID sang AVI