AVI

avi

Audio Video Interleave

AVI là một container đa phương tiện rất phổ biến đối với người dùng PC và Mac. Định dạng được Microsoft phát triển vào năm 1992. Thông thường AVI được sử dụng làm định dạng video nhưng không giống như các định dạng khác thời đó, AVI có thể chứa cả dữ liệu âm thanh và video được nén với việc sử dụng các kết hợp codec khác nhau. Thông thường các codec video như DivX và XVID được sử dụng với các tệp .avi. Để phát lại âm thanh, các codec như MP3, AC3 và PCM được sử dụng. Có thể phát tệp AVI với Windows Media Player hoặc các chương trình tương tự khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 AVI sang MP4 4.8 50,939 phiếu bầu
2 AVI sang GIF 4.6 13,101 phiếu bầu
3 AVI sang MP3 4.8 6,841 phiếu bầu
4 AVI sang MPEG 4.6 2,456 phiếu bầu
5 AVI sang MOV 4.8 2,328 phiếu bầu
6 AVI sang WMV 4.8 2,092 phiếu bầu
7 AVI sang DIVX 4.7 1,766 phiếu bầu
8 AVI sang WAV 4.8 1,070 phiếu bầu
9 AVI sang MPG 4.7 1,008 phiếu bầu
10 AVI sang 3GP 4.6 728 phiếu bầu
11 AVI sang XVID 4.7 597 phiếu bầu
12 AVI sang SWF 4.8 596 phiếu bầu
13 AVI sang WEBM 4.8 524 phiếu bầu
14 AVI sang FLV 4.7 479 phiếu bầu
15 AVI sang MJPEG 4.5 430 phiếu bầu
16 AVI sang MKV 4.7 333 phiếu bầu
17 AVI sang AV1 4.6 295 phiếu bầu
18 AVI sang M4A 4.7 294 phiếu bầu
19 AVI sang VOB 4.8 264 phiếu bầu
20 AVI sang WMA 4.7 263 phiếu bầu
21 AVI sang M4V 4.8 249 phiếu bầu
22 AVI sang OGV 4.8 202 phiếu bầu
23 AVI sang OGG 4.7 177 phiếu bầu
24 AVI sang MPEG-2 5.0 114 phiếu bầu
25 AVI sang ASF 4.9 90 phiếu bầu
26 AVI sang TS 4.9 80 phiếu bầu
27 AVI sang HEVC 4.5 76 phiếu bầu
28 AVI sang RMVB 4.5 75 phiếu bầu
29 AVI sang MTS 4.7 69 phiếu bầu
30 AVI sang MP2 4.3 62 phiếu bầu
31 AVI sang AAC 4.7 54 phiếu bầu
32 AVI sang M4R 4.5 53 phiếu bầu
33 AVI sang AVCHD 4.8 50 phiếu bầu
34 AVI sang FLAC 4.6 40 phiếu bầu
35 AVI sang M2V 4.8 35 phiếu bầu
36 AVI sang RM 4.5 27 phiếu bầu
37 AVI sang MXF 4.0 21 phiếu bầu
38 AVI sang F4V 4.8 20 phiếu bầu
39 AVI sang M2TS 4.6 19 phiếu bầu
40 AVI sang 3G2 4.8 16 phiếu bầu
41 AVI sang AMR 4.1 15 phiếu bầu
42 AVI sang AIFF 4.6 14 phiếu bầu
43 AVI sang WTV 5.0 13 phiếu bầu
44 AVI sang DTS 4.0 8 phiếu bầu
45 AVI sang AC3 4.7 7 phiếu bầu
46 AVI sang GSM 4.2 5 phiếu bầu
47 AVI sang W64 4.2 5 phiếu bầu
48 AVI sang CDDA 4.0 4 phiếu bầu
49 AVI sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
50 AVI sang OPUS 4.7 3 phiếu bầu
51 AVI sang AMB 4.3 3 phiếu bầu
52 AVI sang AU 5.0 3 phiếu bầu
53 AVI sang SMP 5.0 2 phiếu bầu
54 AVI sang CVS 5.0 2 phiếu bầu
55 AVI sang 8SVX 5.0 1 phiếu bầu
56 AVI sang VMS 3.0 1 phiếu bầu
57 AVI sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
58 AVI sang TXW 3.0 1 phiếu bầu
59 AVI sang SPX 3.0 1 phiếu bầu
60 AVI sang IMA 3.0 1 phiếu bầu
61 AVI sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
62 AVI sang FSSD 5.0 1 phiếu bầu
63 AVI sang OGA 5.0 1 phiếu bầu
64 AVI sang CVU 3.0 1 phiếu bầu
65 AVI sang PAF 5.0 1 phiếu bầu
66 AVI sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
67 AVI sang SND 5.0 1 phiếu bầu
68 AVI sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
69 AVI sang CAF
70 AVI sang WV
71 AVI sang TTA
72 AVI sang RA
73 AVI sang PVF
74 AVI sang PRC
75 AVI sang MAUD
76 AVI sang SNDR
77 AVI sang SNDT
78 AVI sang DVMS
79 AVI sang FAP
80 AVI sang SOU
81 AVI sang GSRT
82 AVI sang HTK
83 AVI sang IRCAM
84 AVI sang SLN
85 AVI sang SPH
86 AVI sang NIST
87 AVI sang VOX
88 AVI sang SD2
Chuyển đổi sang AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang AVI 4.7 95,739 phiếu bầu
2 MOV sang AVI 4.8 7,508 phiếu bầu
3 WEBM sang AVI 4.8 6,900 phiếu bầu
4 SWF sang AVI 3.9 5,416 phiếu bầu
5 GIF sang AVI 4.8 5,355 phiếu bầu
6 WMV sang AVI 4.8 4,602 phiếu bầu
7 MKV sang AVI 4.7 3,209 phiếu bầu
8 3GP sang AVI 4.7 2,296 phiếu bầu
9 FLV sang AVI 4.8 2,071 phiếu bầu
10 MPG sang AVI 4.7 1,926 phiếu bầu
11 MTS sang AVI 4.7 1,686 phiếu bầu
12 M4V sang AVI 4.8 603 phiếu bầu
13 TS sang AVI 4.7 591 phiếu bầu
14 OGV sang AVI 4.8 472 phiếu bầu
15 ASF sang AVI 4.7 433 phiếu bầu
16 MOD sang AVI 4.6 333 phiếu bầu
17 VOB sang AVI 4.5 308 phiếu bầu
18 MPEG sang AVI 4.7 243 phiếu bầu
19 RMVB sang AVI 4.7 187 phiếu bầu
20 RM sang AVI 4.7 136 phiếu bầu
21 DIVX sang AVI 4.7 110 phiếu bầu
22 MXF sang AVI 4.8 94 phiếu bầu
23 M2TS sang AVI 4.6 72 phiếu bầu
24 M2V sang AVI 4.6 34 phiếu bầu
25 AAF sang AVI 4.5 30 phiếu bầu
26 F4V sang AVI 4.8 29 phiếu bầu
27 3G2 sang AVI 4.7 26 phiếu bầu
28 DV sang AVI 4.5 11 phiếu bầu
29 MJPEG sang AVI 4.9 10 phiếu bầu
30 TOD sang AVI 4.8 8 phiếu bầu
31 HEVC sang AVI 5.0 3 phiếu bầu
32 AV1 sang AVI 5.0 2 phiếu bầu
33 AVCHD sang AVI
34 CAVS sang AVI
35 MPEG-2 sang AVI
36 WTV sang AVI 5.0 1 phiếu bầu
37 XVID sang AVI