AVI

avi

Audio Video Interleave

AVI là một container đa phương tiện rất phổ biến đối với người dùng PC và Mac. Định dạng được Microsoft phát triển vào năm 1992. Thông thường AVI được sử dụng làm định dạng video nhưng không giống như các định dạng khác thời đó, AVI có thể chứa cả dữ liệu âm thanh và video được nén với việc sử dụng các kết hợp codec khác nhau. Thông thường các codec video như DivX và XVID được sử dụng với các tệp .avi. Để phát lại âm thanh, các codec như MP3, AC3 và PCM được sử dụng. Có thể phát tệp AVI với Windows Media Player hoặc các chương trình tương tự khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 AVI sang MP4 4.8 37,539 phiếu bầu
2 AVI sang GIF 4.6 10,900 phiếu bầu
3 AVI sang MP3 4.7 5,086 phiếu bầu
4 AVI sang MPEG 4.6 2,051 phiếu bầu
5 AVI sang MOV 4.8 1,834 phiếu bầu
6 AVI sang WMV 4.8 1,827 phiếu bầu
7 AVI sang DIVX 4.8 1,420 phiếu bầu
8 AVI sang WAV 4.7 848 phiếu bầu
9 AVI sang MPG 4.7 833 phiếu bầu
10 AVI sang 3GP 4.6 624 phiếu bầu
11 AVI sang SWF 4.8 546 phiếu bầu
12 AVI sang XVID 4.7 516 phiếu bầu
13 AVI sang FLV 4.7 408 phiếu bầu
14 AVI sang WEBM 4.8 394 phiếu bầu
15 AVI sang MJPEG 4.5 299 phiếu bầu
16 AVI sang MKV 4.6 270 phiếu bầu
17 AVI sang VOB 4.8 229 phiếu bầu
18 AVI sang WMA 4.7 219 phiếu bầu
19 AVI sang M4A 4.7 192 phiếu bầu
20 AVI sang M4V 4.8 186 phiếu bầu
21 AVI sang AV1 4.6 174 phiếu bầu
22 AVI sang OGV 4.8 171 phiếu bầu
23 AVI sang OGG 4.7 135 phiếu bầu
24 AVI sang MPEG-2 5.0 114 phiếu bầu
25 AVI sang ASF 4.9 70 phiếu bầu
26 AVI sang TS 4.9 67 phiếu bầu
27 AVI sang MTS 4.6 60 phiếu bầu
28 AVI sang RMVB 4.6 58 phiếu bầu
29 AVI sang HEVC 4.4 52 phiếu bầu
30 AVI sang MP2 4.4 47 phiếu bầu
31 AVI sang AVCHD 4.7 42 phiếu bầu
32 AVI sang AAC 4.8 39 phiếu bầu
33 AVI sang M4R 4.4 30 phiếu bầu
34 AVI sang M2V 4.7 28 phiếu bầu
35 AVI sang FLAC 4.5 28 phiếu bầu
36 AVI sang RM 4.6 23 phiếu bầu
37 AVI sang MXF 4.0 20 phiếu bầu
38 AVI sang F4V 4.8 18 phiếu bầu
39 AVI sang M2TS 4.6 18 phiếu bầu
40 AVI sang 3G2 4.6 14 phiếu bầu
41 AVI sang AMR 4.1 13 phiếu bầu
42 AVI sang AIFF 4.7 13 phiếu bầu
43 AVI sang WTV 5.0 11 phiếu bầu
44 AVI sang DTS 4.4 7 phiếu bầu
45 AVI sang AC3 4.7 6 phiếu bầu
46 AVI sang W64 4.0 4 phiếu bầu
47 AVI sang AU 5.0 3 phiếu bầu
48 AVI sang AMB 4.3 3 phiếu bầu
49 AVI sang CDDA 5.0 3 phiếu bầu
50 AVI sang OPUS 4.7 3 phiếu bầu
51 AVI sang GSM 4.3 3 phiếu bầu
52 AVI sang AVR 5.0 3 phiếu bầu
53 AVI sang SMP 5.0 2 phiếu bầu
54 AVI sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
55 AVI sang OGA 5.0 1 phiếu bầu
56 AVI sang FSSD 5.0 1 phiếu bầu
57 AVI sang CVSD 5.0 1 phiếu bầu
58 AVI sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
59 AVI sang SND 5.0 1 phiếu bầu
60 AVI sang SPX 3.0 1 phiếu bầu
61 AVI sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
62 AVI sang HCOM 5.0 1 phiếu bầu
63 AVI sang CAF
64 AVI sang WV
65 AVI sang TTA
66 AVI sang RA
67 AVI sang PVF
68 AVI sang PRC
69 AVI sang MAUD
70 AVI sang 8SVX
71 AVI sang SNDR
72 AVI sang SNDT
73 AVI sang CVU
74 AVI sang DVMS
75 AVI sang VMS
76 AVI sang FAP
77 AVI sang PAF
78 AVI sang SOU
79 AVI sang GSRT
80 AVI sang HTK
81 AVI sang IMA
82 AVI sang IRCAM
83 AVI sang SLN
84 AVI sang SPH
85 AVI sang NIST
86 AVI sang TXW
87 AVI sang VOX
88 AVI sang SD2
Chuyển đổi sang AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang AVI 4.7 72,675 phiếu bầu
2 MOV sang AVI 4.8 6,241 phiếu bầu
3 WEBM sang AVI 4.8 6,167 phiếu bầu
4 SWF sang AVI 4.0 5,103 phiếu bầu
5 GIF sang AVI 4.8 4,773 phiếu bầu
6 WMV sang AVI 4.8 3,913 phiếu bầu
7 MKV sang AVI 4.7 2,754 phiếu bầu
8 3GP sang AVI 4.7 2,048 phiếu bầu
9 FLV sang AVI 4.8 1,778 phiếu bầu
10 MPG sang AVI 4.7 1,653 phiếu bầu
11 MTS sang AVI 4.7 1,574 phiếu bầu
12 M4V sang AVI 4.8 544 phiếu bầu
13 TS sang AVI 4.7 505 phiếu bầu
14 OGV sang AVI 4.9 444 phiếu bầu
15 ASF sang AVI 4.8 369 phiếu bầu
16 MOD sang AVI 4.6 278 phiếu bầu
17 VOB sang AVI 4.5 257 phiếu bầu
18 MPEG sang AVI 4.7 171 phiếu bầu
19 RMVB sang AVI 4.7 142 phiếu bầu
20 RM sang AVI 4.8 122 phiếu bầu
21 MXF sang AVI 4.9 82 phiếu bầu
22 DIVX sang AVI 4.6 79 phiếu bầu
23 M2TS sang AVI 4.6 62 phiếu bầu
24 AAF sang AVI 4.5 30 phiếu bầu
25 M2V sang AVI 4.6 27 phiếu bầu
26 F4V sang AVI 5.0 24 phiếu bầu
27 3G2 sang AVI 4.8 22 phiếu bầu
28 DV sang AVI 4.6 10 phiếu bầu
29 MJPEG sang AVI 4.9 9 phiếu bầu
30 TOD sang AVI 4.8 8 phiếu bầu
31 HEVC sang AVI 5.0 2 phiếu bầu
32 AV1 sang AVI 5.0 1 phiếu bầu
33 AVCHD sang AVI
34 CAVS sang AVI
35 MPEG-2 sang AVI
36 WTV sang AVI 5.0 1 phiếu bầu
37 XVID sang AVI