AVI

avi

Audio Video Interleave

Là một định dạng dữ liệu âm thanh / video, mà là phổ biến nhất hiện nay. Nó có thể chứa các tập tin được mã hóa bởi các codec khác nhau, nhưng họ sẽ được phát đồng bộ và tạo ra một hình ảnh thống nhất cho người dùng cuối. AVI chứa hỗ trợ chức năng trong chế độ đa luồng, và cho phép tỷ lệ khác nhau của các codec âm thanh và video.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 AVI sang MP4 4.8 8,765 phiếu bầu
2 AVI sang GIF 4.9 4,323 phiếu bầu
3 AVI sang MP3 4.8 1,233 phiếu bầu
4 AVI sang WMV 4.9 932 phiếu bầu
5 AVI sang MPEG 4.8 720 phiếu bầu
6 AVI sang MOV 4.8 509 phiếu bầu
7 AVI sang DIVX 4.9 476 phiếu bầu
8 AVI sang WAV 4.7 308 phiếu bầu
9 AVI sang MPG 4.8 305 phiếu bầu
10 AVI sang SWF 4.9 304 phiếu bầu
11 AVI sang XVID 4.9 199 phiếu bầu
12 AVI sang 3GP 4.7 186 phiếu bầu
13 AVI sang FLV 4.8 161 phiếu bầu
14 AVI sang VOB 4.9 144 phiếu bầu
15 AVI sang WEBM 4.9 130 phiếu bầu
16 AVI sang MPEG-2 5.0 114 phiếu bầu
17 AVI sang OGV 4.9 97 phiếu bầu
18 AVI sang WMA 4.8 84 phiếu bầu
19 AVI sang MKV 4.8 65 phiếu bầu
20 AVI sang M4V 4.9 53 phiếu bầu
21 AVI sang OGG 4.7 50 phiếu bầu
22 AVI sang ASF 5.0 39 phiếu bầu
23 AVI sang MTS 4.8 32 phiếu bầu
24 AVI sang RMVB 4.8 30 phiếu bầu
25 AVI sang TS 5.0 23 phiếu bầu
26 AVI sang M4A 4.6 18 phiếu bầu
27 AVI sang M2V 4.8 17 phiếu bầu
28 AVI sang AVCHD 4.9 15 phiếu bầu
29 AVI sang AAC 4.8 14 phiếu bầu
30 AVI sang F4V 5.0 10 phiếu bầu
31 AVI sang MXF 4.8 9 phiếu bầu
32 AVI sang HEVC 4.9 7 phiếu bầu
33 AVI sang WTV 5.0 6 phiếu bầu
34 AVI sang 3G2 5.0 6 phiếu bầu
35 AVI sang M2TS 5.0 6 phiếu bầu
36 AVI sang RM 4.8 5 phiếu bầu
37 AVI sang AV1 4.0 3 phiếu bầu
38 AVI sang AMR 5.0 3 phiếu bầu
39 AVI sang AC3 5.0 2 phiếu bầu
40 AVI sang AIFF 5.0 2 phiếu bầu
41 AVI sang AMB 5.0 2 phiếu bầu
42 AVI sang AU 5.0 2 phiếu bầu
43 AVI sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
44 AVI sang SND 5.0 1 phiếu bầu
45 AVI sang DTS 3.0 1 phiếu bầu
46 AVI sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
47 AVI sang AVR 5.0 1 phiếu bầu
48 AVI sang FSSD 5.0 1 phiếu bầu
49 AVI sang FLAC 5.0 1 phiếu bầu
50 AVI sang GSM 5.0 1 phiếu bầu
51 AVI sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
52 AVI sang M4R
53 AVI sang OPUS
54 AVI sang SPX
55 AVI sang CAF
56 AVI sang TTA
57 AVI sang PVF
58 AVI sang PRC
59 AVI sang MAUD
60 AVI sang 8SVX
61 AVI sang SNDR
62 AVI sang SNDT
63 AVI sang CVSD
64 AVI sang CVU
65 AVI sang DVMS
66 AVI sang VMS
67 AVI sang FAP
68 AVI sang PAF
69 AVI sang SOU
70 AVI sang GSRT
71 AVI sang HCOM
72 AVI sang HTK
73 AVI sang IMA
74 AVI sang IRCAM
75 AVI sang SLN
76 AVI sang SPH
77 AVI sang NIST
78 AVI sang SMP
79 AVI sang TXW
80 AVI sang VOC
81 AVI sang VOX
82 AVI sang W64
83 AVI sang WV
84 AVI sang SD2
Chuyển đổi sang AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang AVI 4.8 21,695 phiếu bầu
2 SWF sang AVI 4.5 3,519 phiếu bầu
3 GIF sang AVI 4.9 2,970 phiếu bầu
4 MOV sang AVI 4.8 2,915 phiếu bầu
5 WEBM sang AVI 4.9 2,181 phiếu bầu
6 WMV sang AVI 4.9 1,937 phiếu bầu
7 3GP sang AVI 4.8 1,032 phiếu bầu
8 MKV sang AVI 4.9 1,001 phiếu bầu
9 MTS sang AVI 4.8 985 phiếu bầu
10 MPG sang AVI 4.7 886 phiếu bầu
11 FLV sang AVI 4.9 497 phiếu bầu
12 OGV sang AVI 4.9 289 phiếu bầu
13 M4V sang AVI 4.8 271 phiếu bầu
14 TS sang AVI 4.7 205 phiếu bầu
15 ASF sang AVI 4.7 173 phiếu bầu
16 RM sang AVI 4.8 73 phiếu bầu
17 MOD sang AVI 4.6 63 phiếu bầu
18 MXF sang AVI 4.9 52 phiếu bầu
19 VOB sang AVI 4.6 49 phiếu bầu
20 AAF sang AVI 4.5 30 phiếu bầu
21 RMVB sang AVI 4.9 14 phiếu bầu
22 M2TS sang AVI 4.6 10 phiếu bầu
23 MPEG sang AVI 4.6 10 phiếu bầu
24 DIVX sang AVI 4.6 9 phiếu bầu
25 3G2 sang AVI 4.9 8 phiếu bầu
26 F4V sang AVI 4.9 8 phiếu bầu
27 TOD sang AVI 5.0 6 phiếu bầu
28 DV sang AVI 5.0 5 phiếu bầu
29 M2V sang AVI 5.0 1 phiếu bầu
30 AV1 sang AVI
31 AVCHD sang AVI
32 CAVS sang AVI
33 HEVC sang AVI
34 MPEG-2 sang AVI
35 WTV sang AVI
36 XVID sang AVI