AVI

avi

Audio Video Interleave

AVI là một container đa phương tiện rất phổ biến đối với người dùng PC và Mac. Định dạng được Microsoft phát triển vào năm 1992. Thông thường AVI được sử dụng làm định dạng video nhưng không giống như các định dạng khác thời đó, AVI có thể chứa cả dữ liệu âm thanh và video được nén với việc sử dụng các kết hợp codec khác nhau. Thông thường các codec video như DivX và XVID được sử dụng với các tệp .avi. Để phát lại âm thanh, các codec như MP3, AC3 và PCM được sử dụng. Có thể phát tệp AVI với Windows Media Player hoặc các chương trình tương tự khác.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 AVI sang MP4 4.7 23,948 phiếu bầu
2 AVI sang GIF 4.7 8,756 phiếu bầu
3 AVI sang MP3 4.7 3,125 phiếu bầu
4 AVI sang MPEG 4.7 1,540 phiếu bầu
5 AVI sang WMV 4.8 1,465 phiếu bầu
6 AVI sang MOV 4.8 1,216 phiếu bầu
7 AVI sang DIVX 4.8 1,028 phiếu bầu
8 AVI sang MPG 4.7 660 phiếu bầu
9 AVI sang WAV 4.7 591 phiếu bầu
10 AVI sang SWF 4.8 487 phiếu bầu
11 AVI sang 3GP 4.6 451 phiếu bầu
12 AVI sang XVID 4.7 396 phiếu bầu
13 AVI sang FLV 4.7 321 phiếu bầu
14 AVI sang WEBM 4.8 275 phiếu bầu
15 AVI sang VOB 4.9 196 phiếu bầu
16 AVI sang MKV 4.7 180 phiếu bầu
17 AVI sang WMA 4.7 170 phiếu bầu
18 AVI sang MJPEG 4.4 140 phiếu bầu
19 AVI sang OGV 4.9 140 phiếu bầu
20 AVI sang AV1 4.6 125 phiếu bầu
21 AVI sang M4V 4.9 120 phiếu bầu
22 AVI sang M4A 4.6 118 phiếu bầu
23 AVI sang MPEG-2 5.0 114 phiếu bầu
24 AVI sang OGG 4.7 86 phiếu bầu
25 AVI sang ASF 4.9 58 phiếu bầu
26 AVI sang MTS 4.8 53 phiếu bầu
27 AVI sang RMVB 4.7 48 phiếu bầu
28 AVI sang TS 4.9 44 phiếu bầu
29 AVI sang AVCHD 4.8 32 phiếu bầu
30 AVI sang AAC 4.7 31 phiếu bầu
31 AVI sang HEVC 4.5 26 phiếu bầu
32 AVI sang M2V 4.7 25 phiếu bầu
33 AVI sang MP2 4.0 21 phiếu bầu
34 AVI sang M4R 4.3 17 phiếu bầu
35 AVI sang F4V 4.8 16 phiếu bầu
36 AVI sang M2TS 4.6 15 phiếu bầu
37 AVI sang RM 4.9 13 phiếu bầu
38 AVI sang MXF 4.3 13 phiếu bầu
39 AVI sang FLAC 4.5 13 phiếu bầu
40 AVI sang 3G2 4.8 12 phiếu bầu
41 AVI sang AMR 3.8 10 phiếu bầu
42 AVI sang WTV 5.0 9 phiếu bầu
43 AVI sang AIFF 4.9 7 phiếu bầu
44 AVI sang DTS 4.0 4 phiếu bầu
45 AVI sang AC3 5.0 4 phiếu bầu
46 AVI sang AMB 4.3 3 phiếu bầu
47 AVI sang AU 5.0 3 phiếu bầu
48 AVI sang GSM 4.3 3 phiếu bầu
49 AVI sang AVR 5.0 2 phiếu bầu
50 AVI sang CDDA 5.0 2 phiếu bầu
51 AVI sang WVE 5.0 1 phiếu bầu
52 AVI sang CVS 5.0 1 phiếu bầu
53 AVI sang VOC 5.0 1 phiếu bầu
54 AVI sang FSSD 5.0 1 phiếu bầu
55 AVI sang SND 5.0 1 phiếu bầu
56 AVI sang SMP 5.0 1 phiếu bầu
57 AVI sang OPUS 4.0 1 phiếu bầu
58 AVI sang OGA 5.0 1 phiếu bầu
59 AVI sang W64 5.0 1 phiếu bầu
60 AVI sang SPX
61 AVI sang CAF
62 AVI sang WV
63 AVI sang TTA
64 AVI sang RA
65 AVI sang PVF
66 AVI sang PRC
67 AVI sang MAUD
68 AVI sang 8SVX
69 AVI sang SNDR
70 AVI sang SNDT
71 AVI sang CVSD
72 AVI sang CVU
73 AVI sang DVMS
74 AVI sang VMS
75 AVI sang FAP
76 AVI sang PAF
77 AVI sang SOU
78 AVI sang GSRT
79 AVI sang HCOM
80 AVI sang HTK
81 AVI sang IMA
82 AVI sang IRCAM
83 AVI sang SLN
84 AVI sang SPH
85 AVI sang NIST
86 AVI sang TXW
87 AVI sang VOX
88 AVI sang SD2
Chuyển đổi sang AVI Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang AVI 4.7 50,238 phiếu bầu
2 MOV sang AVI 4.8 4,853 phiếu bầu
3 WEBM sang AVI 4.8 4,592 phiếu bầu
4 SWF sang AVI 4.1 4,544 phiếu bầu
5 GIF sang AVI 4.8 4,094 phiếu bầu
6 WMV sang AVI 4.8 3,135 phiếu bầu
7 MKV sang AVI 4.8 2,061 phiếu bầu
8 3GP sang AVI 4.8 1,654 phiếu bầu
9 MTS sang AVI 4.8 1,384 phiếu bầu
10 MPG sang AVI 4.7 1,356 phiếu bầu
11 FLV sang AVI 4.8 1,124 phiếu bầu
12 M4V sang AVI 4.8 438 phiếu bầu
13 OGV sang AVI 4.9 397 phiếu bầu
14 TS sang AVI 4.7 340 phiếu bầu
15 ASF sang AVI 4.8 290 phiếu bầu
16 MOD sang AVI 4.6 217 phiếu bầu
17 VOB sang AVI 4.5 184 phiếu bầu
18 RM sang AVI 4.8 109 phiếu bầu
19 MPEG sang AVI 4.7 103 phiếu bầu
20 RMVB sang AVI 4.7 102 phiếu bầu
21 MXF sang AVI 4.8 73 phiếu bầu
22 DIVX sang AVI 4.5 52 phiếu bầu
23 M2TS sang AVI 4.7 41 phiếu bầu
24 AAF sang AVI 4.5 30 phiếu bầu
25 F4V sang AVI 4.9 22 phiếu bầu
26 3G2 sang AVI 4.9 18 phiếu bầu
27 M2V sang AVI 4.3 16 phiếu bầu
28 DV sang AVI 4.9 8 phiếu bầu
29 TOD sang AVI 5.0 7 phiếu bầu
30 MJPEG sang AVI 4.8 4 phiếu bầu
31 AV1 sang AVI 5.0 1 phiếu bầu
32 WTV sang AVI 5.0 1 phiếu bầu
33 AVCHD sang AVI
34 CAVS sang AVI
35 HEVC sang AVI 5.0 1 phiếu bầu
36 MPEG-2 sang AVI
37 XVID sang AVI