Chuyển đổi DV. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file dv. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

dv

Digital Video

Là một định dạng để ghi vào băng từ. Giao diện kỹ thuật số (IEEE1394) có sẵn cho việc chuyển giao các tập tin từ máy quay vào máy tính. Video là xem trực tiếp; một khung hình được thể hiện trong 10-12 DIF-chuỗi.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ DV Chuyển đổi Đánh giá
1 DV sang MP4 4.6 17 phiếu bầu
2 DV sang AVI 5.0 5 phiếu bầu
3 DV sang MOV 5.0 4 phiếu bầu
4 DV sang MPEG 5.0 3 phiếu bầu
5 DV sang DIVX 5.0 1 phiếu bầu
6 DV sang MXF 5.0 1 phiếu bầu
7 DV sang XVID
8 DV sang MPEG-2
9 DV sang HEVC
10 DV sang AV1
11 DV sang AVCHD
12 DV sang RMVB
13 DV sang F4V
14 DV sang M2V
15 DV sang 3G2

Xem tất cả