Công Cụ Chuyển Đổi SWF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file swf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang swf

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

swf

Shockwave Flash

Là một định dạng cho hình ảnh động flash, đồ họa, âm thanh và video. Đó là mục đích chính -để làm việc trên Internet. Hình ảnh trong định dạng SWF thu nhỏ lại đến bất kỳ kích thước mà không làm giảm chất lượng và video có kích thước nhỏ và tải nhanh.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SWF Chuyển đổi Đánh giá
1 SWF sang MP4 4.5 18,153 phiếu bầu
2 SWF sang GIF 4.5 4,630 phiếu bầu
3 SWF sang AVI 4.5 3,369 phiếu bầu
4 SWF sang MOV 4.6 1,137 phiếu bầu
5 SWF sang MP3 4.7 989 phiếu bầu
6 SWF sang FLV 4.6 886 phiếu bầu
7 SWF sang MPEG 4.6 443 phiếu bầu
8 SWF sang WMV 4.5 417 phiếu bầu
9 SWF sang WEBM 4.5 211 phiếu bầu
10 SWF sang WAV 4.7 122 phiếu bầu
11 SWF sang MKV 4.6 82 phiếu bầu
12 SWF sang MPG 4.6 80 phiếu bầu
13 SWF sang 3GP 4.6 73 phiếu bầu
14 SWF sang MPEG-2 4.7 66 phiếu bầu
15 SWF sang OGV 4.5 25 phiếu bầu
Chuyển đổi sang SWF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang SWF 4.9 3,413 phiếu bầu
2 GIF sang SWF 5.0 2,025 phiếu bầu
3 MOV sang SWF 5.0 328 phiếu bầu
4 AVI sang SWF 4.9 283 phiếu bầu
5 WMV sang SWF 5.0 214 phiếu bầu
6 FLV sang SWF 4.9 207 phiếu bầu
7 MPG sang SWF 4.9 86 phiếu bầu
8 M4V sang SWF 5.0 77 phiếu bầu
9 WEBM sang SWF 5.0 57 phiếu bầu
10 MKV sang SWF 4.9 43 phiếu bầu
11 3GP sang SWF 4.7 30 phiếu bầu
12 F4V sang SWF 4.8 6 phiếu bầu
13 ASF sang SWF 5.0 3 phiếu bầu
14 VOB sang SWF 5.0 2 phiếu bầu
15 OGV sang SWF 5.0 2 phiếu bầu

Xem tất cả