SWF

swf

Small Web Format

SWF là một định dạng được thiết kế để lưu trữ đồ họa và hoạt hình vector, nó có thể chứa âm thanh, video, văn bản và dữ liệu khác. Các tệp như vậy được sử dụng rộng rãi để tạo hoạt hình, trò chơi và phát video và âm thanh trên các trang web. Có thể mở tệp SWF bằng Adobe Flash Player hoặc với trình duyệt có cài đặt plugin flash.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SWF Chuyển đổi Đánh giá
1 SWF sang MP4 4.3 21,799 phiếu bầu
2 SWF sang GIF 4.3 5,726 phiếu bầu
3 SWF sang AVI 4.3 3,885 phiếu bầu
4 SWF sang MOV 4.4 1,257 phiếu bầu
5 SWF sang MP3 4.6 1,255 phiếu bầu
6 SWF sang FLV 4.5 997 phiếu bầu
7 SWF sang WMV 4.2 518 phiếu bầu
8 SWF sang MPEG 4.4 504 phiếu bầu
9 SWF sang WEBM 4.4 237 phiếu bầu
10 SWF sang WAV 4.6 154 phiếu bầu
11 SWF sang MPG 4.0 113 phiếu bầu
12 SWF sang MKV 4.3 106 phiếu bầu
13 SWF sang 3GP 4.6 79 phiếu bầu
14 SWF sang MPEG-2 4.7 66 phiếu bầu
15 SWF sang M4V 4.1 32 phiếu bầu
16 SWF sang WMA 4.4 27 phiếu bầu
17 SWF sang OGV 4.5 27 phiếu bầu
18 SWF sang OGG 4.6 21 phiếu bầu
19 SWF sang DIVX 4.7 14 phiếu bầu
20 SWF sang VOB 3.8 14 phiếu bầu
21 SWF sang ASF 4.6 14 phiếu bầu
22 SWF sang F4V 4.8 14 phiếu bầu
23 SWF sang FLAC 4.1 13 phiếu bầu
24 SWF sang M4A 4.4 9 phiếu bầu
25 SWF sang AAC 4.8 8 phiếu bầu
26 SWF sang XVID 4.8 8 phiếu bầu
27 SWF sang RMVB 3.9 7 phiếu bầu
28 SWF sang MTS 4.2 5 phiếu bầu
29 SWF sang WTV 5.0 4 phiếu bầu
30 SWF sang AV1 3.8 4 phiếu bầu
31 SWF sang RM 3.8 3 phiếu bầu
32 SWF sang HEVC 5.0 3 phiếu bầu
33 SWF sang AIFF 4.7 3 phiếu bầu
34 SWF sang 3G2 5.0 3 phiếu bầu
35 SWF sang MJPEG 4.7 3 phiếu bầu
36 SWF sang MP2 3.8 3 phiếu bầu
37 SWF sang M2V 3.8 2 phiếu bầu
38 SWF sang M2TS 5.0 2 phiếu bầu
39 SWF sang TS 5.0 2 phiếu bầu
40 SWF sang AVCHD 5.0 2 phiếu bầu
41 SWF sang AC3 5.0 1 phiếu bầu
42 SWF sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
43 SWF sang AMR 3.0 1 phiếu bầu
44 SWF sang SPX 4.0 1 phiếu bầu
45 SWF sang DTS 5.0 1 phiếu bầu
46 SWF sang MXF
47 SWF sang M4R
48 SWF sang OPUS
49 SWF sang W64
50 SWF sang WV
51 SWF sang VOC
52 SWF sang TTA
53 SWF sang RA
54 SWF sang OGA
55 SWF sang PVF
56 SWF sang PRC
57 SWF sang MAUD
58 SWF sang 8SVX
59 SWF sang AMB
60 SWF sang AU
61 SWF sang SND
62 SWF sang SNDR
63 SWF sang SNDT
64 SWF sang AVR
65 SWF sang CDDA
66 SWF sang CVS
67 SWF sang CVSD
68 SWF sang CVU
69 SWF sang DVMS
70 SWF sang VMS
71 SWF sang FAP
72 SWF sang PAF
73 SWF sang FSSD
74 SWF sang SOU
75 SWF sang GSRT
76 SWF sang GSM
77 SWF sang HCOM
78 SWF sang HTK
79 SWF sang IMA
80 SWF sang IRCAM
81 SWF sang SLN
82 SWF sang SPH
83 SWF sang NIST
84 SWF sang SMP
85 SWF sang TXW
86 SWF sang VOX
87 SWF sang WVE
88 SWF sang SD2
Chuyển đổi sang SWF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang SWF 4.9 4,748 phiếu bầu
2 GIF sang SWF 4.9 2,856 phiếu bầu
3 MOV sang SWF 4.9 400 phiếu bầu
4 AVI sang SWF 4.9 359 phiếu bầu
5 WMV sang SWF 4.9 284 phiếu bầu
6 FLV sang SWF 4.9 266 phiếu bầu
7 MPG sang SWF 4.9 97 phiếu bầu
8 M4V sang SWF 5.0 91 phiếu bầu
9 WEBM sang SWF 4.9 77 phiếu bầu
10 MKV sang SWF 4.9 53 phiếu bầu
11 3GP sang SWF 4.7 38 phiếu bầu
12 F4V sang SWF 4.4 8 phiếu bầu
13 MPEG sang SWF 4.6 5 phiếu bầu
14 ASF sang SWF 5.0 4 phiếu bầu
15 VOB sang SWF 5.0 3 phiếu bầu
16 OGV sang SWF 5.0 3 phiếu bầu
17 MTS sang SWF 5.0 2 phiếu bầu
18 TS sang SWF 5.0 2 phiếu bầu
19 M2V sang SWF 3.0 1 phiếu bầu
20 RMVB sang SWF 4.0 1 phiếu bầu
21 MOD sang SWF 5.0 1 phiếu bầu
22 WTV sang SWF 5.0 1 phiếu bầu
23 3G2 sang SWF
24 AAF sang SWF
25 AV1 sang SWF
26 AVCHD sang SWF
27 CAVS sang SWF
28 DIVX sang SWF
29 DV sang SWF
30 HEVC sang SWF
31 M2TS sang SWF
32 MJPEG sang SWF
33 MPEG-2 sang SWF
34 MXF sang SWF
35 RM sang SWF
36 TOD sang SWF
37 XVID sang SWF