SWF

swf

Small Web Format

SWF là một định dạng được thiết kế để lưu trữ đồ họa và hoạt hình vector, nó có thể chứa âm thanh, video, văn bản và dữ liệu khác. Các tệp như vậy được sử dụng rộng rãi để tạo hoạt hình, trò chơi và phát video và âm thanh trên các trang web. Có thể mở tệp SWF bằng Adobe Flash Player hoặc với trình duyệt có cài đặt plugin flash.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ SWF Chuyển đổi Đánh giá
1 SWF sang MP4 4.1 27,690 phiếu bầu
2 SWF sang GIF 4.2 6,940 phiếu bầu
3 SWF sang AVI 4.1 4,542 phiếu bầu
4 SWF sang MP3 4.6 1,648 phiếu bầu
5 SWF sang MOV 4.2 1,424 phiếu bầu
6 SWF sang FLV 4.3 1,191 phiếu bầu
7 SWF sang WMV 4.1 632 phiếu bầu
8 SWF sang MPEG 4.2 590 phiếu bầu
9 SWF sang WEBM 4.0 315 phiếu bầu
10 SWF sang WAV 4.5 205 phiếu bầu
11 SWF sang MKV 3.8 152 phiếu bầu
12 SWF sang MPG 3.8 147 phiếu bầu
13 SWF sang 3GP 4.4 91 phiếu bầu
14 SWF sang MPEG-2 4.7 66 phiếu bầu
15 SWF sang WMA 4.1 54 phiếu bầu
16 SWF sang M4V 3.8 47 phiếu bầu
17 SWF sang OGV 4.3 33 phiếu bầu
18 SWF sang OGG 4.5 28 phiếu bầu
19 SWF sang M4A 4.1 27 phiếu bầu
20 SWF sang DIVX 4.0 21 phiếu bầu
21 SWF sang FLAC 4.1 20 phiếu bầu
22 SWF sang ASF 4.5 17 phiếu bầu
23 SWF sang AV1 3.8 16 phiếu bầu
24 SWF sang F4V 4.8 16 phiếu bầu
25 SWF sang MJPEG 3.8 15 phiếu bầu
26 SWF sang VOB 3.8 15 phiếu bầu
27 SWF sang XVID 3.8 13 phiếu bầu
28 SWF sang RMVB 3.9 11 phiếu bầu
29 SWF sang MP2 3.8 10 phiếu bầu
30 SWF sang AAC 4.9 9 phiếu bầu
31 SWF sang MTS 4.5 6 phiếu bầu
32 SWF sang TS 5.0 5 phiếu bầu
33 SWF sang RM 3.8 4 phiếu bầu
34 SWF sang AIFF 4.8 4 phiếu bầu
35 SWF sang WTV 5.0 4 phiếu bầu
36 SWF sang M4R 4.0 3 phiếu bầu
37 SWF sang AVCHD 3.8 3 phiếu bầu
38 SWF sang HEVC 5.0 3 phiếu bầu
39 SWF sang M2V 3.8 3 phiếu bầu
40 SWF sang 3G2 5.0 3 phiếu bầu
41 SWF sang AC3 5.0 2 phiếu bầu
42 SWF sang M2TS 5.0 2 phiếu bầu
43 SWF sang AMR 3.0 1 phiếu bầu
44 SWF sang SPX 4.0 1 phiếu bầu
45 SWF sang CAF 5.0 1 phiếu bầu
46 SWF sang DTS 5.0 1 phiếu bầu
47 SWF sang OPUS 5.0 1 phiếu bầu
48 SWF sang MXF
49 SWF sang W64
50 SWF sang WV
51 SWF sang VOC
52 SWF sang TTA
53 SWF sang RA
54 SWF sang OGA
55 SWF sang PVF
56 SWF sang PRC
57 SWF sang MAUD
58 SWF sang 8SVX
59 SWF sang AMB
60 SWF sang AU
61 SWF sang SND
62 SWF sang SNDR
63 SWF sang SNDT
64 SWF sang AVR
65 SWF sang CDDA
66 SWF sang CVS
67 SWF sang CVSD
68 SWF sang CVU
69 SWF sang DVMS
70 SWF sang VMS
71 SWF sang FAP
72 SWF sang PAF
73 SWF sang FSSD
74 SWF sang SOU
75 SWF sang GSRT
76 SWF sang GSM
77 SWF sang HCOM
78 SWF sang HTK
79 SWF sang IMA
80 SWF sang IRCAM
81 SWF sang SLN
82 SWF sang SPH
83 SWF sang NIST
84 SWF sang SMP
85 SWF sang TXW
86 SWF sang VOX
87 SWF sang WVE
88 SWF sang SD2
Chuyển đổi sang SWF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang SWF 4.8 6,856 phiếu bầu
2 GIF sang SWF 4.8 3,927 phiếu bầu
3 MOV sang SWF 4.8 532 phiếu bầu
4 AVI sang SWF 4.8 487 phiếu bầu
5 WMV sang SWF 4.8 366 phiếu bầu
6 FLV sang SWF 4.8 334 phiếu bầu
7 WEBM sang SWF 4.9 124 phiếu bầu
8 MPG sang SWF 4.7 119 phiếu bầu
9 M4V sang SWF 5.0 109 phiếu bầu
10 MKV sang SWF 4.8 74 phiếu bầu
11 3GP sang SWF 4.7 45 phiếu bầu
12 F4V sang SWF 4.3 9 phiếu bầu
13 MPEG sang SWF 4.6 7 phiếu bầu
14 TS sang SWF 4.8 6 phiếu bầu
15 ASF sang SWF 5.0 6 phiếu bầu
16 OGV sang SWF 5.0 5 phiếu bầu
17 MTS sang SWF 4.7 3 phiếu bầu
18 VOB sang SWF 5.0 3 phiếu bầu
19 M2TS sang SWF 5.0 2 phiếu bầu
20 DIVX sang SWF 3.0 1 phiếu bầu
21 3G2 sang SWF 5.0 1 phiếu bầu
22 M2V sang SWF 3.0 1 phiếu bầu
23 MOD sang SWF 5.0 1 phiếu bầu
24 RMVB sang SWF 4.0 1 phiếu bầu
25 WTV sang SWF 5.0 1 phiếu bầu
26 AAF sang SWF
27 AV1 sang SWF
28 AVCHD sang SWF
29 CAVS sang SWF
30 DV sang SWF
31 HEVC sang SWF
32 MJPEG sang SWF
33 MPEG-2 sang SWF
34 MXF sang SWF
35 RM sang SWF
36 TOD sang SWF
37 XVID sang SWF