Công Cụ Chuyển Đổi 3G2 Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file 3g2 sang định dạng khác và từ định dạng khác sang 3g2

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

3g2

Third Generation Partnership Project

Là anot một định dạng phương tiện truyền thông chứa rất phổ biến được thiết kế cho điện thoại di động; làm việc với CDMA2000 chuẩn. Sự khác biệt chính từ container phương tiện truyền thông khác, 3GP, là thiếu sự hỗ trợ cho các bản nhạc định dạng AAC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ 3G2 Chuyển đổi Đánh giá
1 3G2 sang MP4 4.8 120 phiếu bầu
2 3G2 sang MP3 5.0 39 phiếu bầu
3 3G2 sang AVI 4.9 8 phiếu bầu
4 3G2 sang 3GP 5.0 7 phiếu bầu
5 3G2 sang MOV 4.8 6 phiếu bầu
6 3G2 sang WMV 4.6 5 phiếu bầu
7 3G2 sang WAV 5.0 5 phiếu bầu
8 3G2 sang GIF 5.0 2 phiếu bầu
9 3G2 sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
10 3G2 sang MPG 5.0 1 phiếu bầu
11 3G2 sang MPEG-2 5.0 1 phiếu bầu
12 3G2 sang MPEG 5.0 1 phiếu bầu
13 3G2 sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
14 3G2 sang M4V 5.0 1 phiếu bầu
15 3G2 sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang 3G2 Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang 3G2 4.8 100 phiếu bầu
2 3GP sang 3G2 4.7 19 phiếu bầu
3 MOV sang 3G2 5.0 8 phiếu bầu
4 GIF sang 3G2 5.0 7 phiếu bầu
5 AVI sang 3G2 5.0 6 phiếu bầu
6 MPG sang 3G2 4.0 4 phiếu bầu
7 SWF sang 3G2 5.0 3 phiếu bầu
8 WMV sang 3G2 5.0 3 phiếu bầu
9 FLV sang 3G2 5.0 2 phiếu bầu
10 F4V sang 3G2 4.0 1 phiếu bầu
11 WEBM sang 3G2 5.0 1 phiếu bầu
12 AAF sang 3G2
13 ASF sang 3G2
14 AV1 sang 3G2
15 AVCHD sang 3G2

Xem tất cả