3G2

3g2

Third Generation Partnership Project

Là anot một định dạng phương tiện truyền thông chứa rất phổ biến được thiết kế cho điện thoại di động; làm việc với CDMA2000 chuẩn. Sự khác biệt chính từ container phương tiện truyền thông khác, 3GP, là thiếu sự hỗ trợ cho các bản nhạc định dạng AAC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ 3G2 Chuyển đổi Đánh giá
1 3G2 sang MP4 4.8 105 phiếu bầu
2 3G2 sang MP3 5.0 35 phiếu bầu
3 3G2 sang 3GP 4.8 6 phiếu bầu
4 3G2 sang MOV 4.8 6 phiếu bầu
5 3G2 sang WAV 5.0 5 phiếu bầu
6 3G2 sang AVI 4.8 5 phiếu bầu
7 3G2 sang WMV 5.0 4 phiếu bầu
8 3G2 sang OGV 5.0 1 phiếu bầu
9 3G2 sang MPG 5.0 1 phiếu bầu
10 3G2 sang MPEG-2 5.0 1 phiếu bầu
11 3G2 sang MPEG 5.0 1 phiếu bầu
12 3G2 sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
13 3G2 sang GIF 5.0 1 phiếu bầu
14 3G2 sang M4V 5.0 1 phiếu bầu
15 3G2 sang M4A 5.0 1 phiếu bầu
16 3G2 sang DIVX
17 3G2 sang XVID
18 3G2 sang HEVC
19 3G2 sang AV1
20 3G2 sang AVCHD
21 3G2 sang RMVB
22 3G2 sang F4V
23 3G2 sang M2V
24 3G2 sang ASF
25 3G2 sang FLV
26 3G2 sang MKV
27 3G2 sang MTS
28 3G2 sang M2TS
29 3G2 sang MXF
30 3G2 sang RM
31 3G2 sang SWF
32 3G2 sang TS
33 3G2 sang VOB
34 3G2 sang WEBM
35 3G2 sang WTV
36 3G2 sang AAC
37 3G2 sang AC3
38 3G2 sang FLAC
39 3G2 sang OGG
40 3G2 sang AIFF
41 3G2 sang M4R
42 3G2 sang WMA
43 3G2 sang DTS
44 3G2 sang OPUS
45 3G2 sang SPX
46 3G2 sang CAF
47 3G2 sang TTA
48 3G2 sang PVF
49 3G2 sang PRC
50 3G2 sang MAUD
51 3G2 sang 8SVX
52 3G2 sang AMB
53 3G2 sang AU
54 3G2 sang SND
55 3G2 sang SNDR
56 3G2 sang SNDT
57 3G2 sang AVR
58 3G2 sang CDDA
59 3G2 sang CVS
60 3G2 sang CVSD
61 3G2 sang CVU
62 3G2 sang DVMS
63 3G2 sang VMS
64 3G2 sang FAP
65 3G2 sang PAF
66 3G2 sang FSSD
67 3G2 sang SOU
68 3G2 sang GSRT
69 3G2 sang GSM
70 3G2 sang HCOM
71 3G2 sang HTK
72 3G2 sang IMA
73 3G2 sang IRCAM
74 3G2 sang SLN
75 3G2 sang SPH
76 3G2 sang NIST
77 3G2 sang SMP
78 3G2 sang TXW
79 3G2 sang VOC
80 3G2 sang VOX
81 3G2 sang W64
82 3G2 sang WV
83 3G2 sang WVE
84 3G2 sang SD2