Công Cụ Chuyển Đổi F4V Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file f4v sang định dạng khác và từ định dạng khác sang f4v

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

f4v

Flash Video

Có hai định dạng file video khác nhau được gọi là Flash Video: FLV và F4V. Các âm thanh và video dữ liệu trong các file FLV được mã hóa theo cách thức giống như họ đang có trong các tập tin SWF. Các định dạng tập tin F4V được dựa trên các tiêu chuẩn ISO phương tiện truyền thông cơ sở tập formatand được bắt đầu với Flash Player 9 cập nhật 3.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ F4V Chuyển đổi Đánh giá
1 F4V sang MP4 4.7 243 phiếu bầu
2 F4V sang MP3 4.8 28 phiếu bầu
3 F4V sang GIF 4.8 23 phiếu bầu
4 F4V sang AVI 4.9 9 phiếu bầu
5 F4V sang FLV 5.0 9 phiếu bầu
6 F4V sang SWF 4.3 7 phiếu bầu
7 F4V sang MOV 4.8 5 phiếu bầu
8 F4V sang WEBM 5.0 4 phiếu bầu
9 F4V sang WMV 5.0 4 phiếu bầu
10 F4V sang M4V 5.0 3 phiếu bầu
11 F4V sang WAV 5.0 3 phiếu bầu
12 F4V sang MKV 5.0 2 phiếu bầu
13 F4V sang MPEG 5.0 2 phiếu bầu
14 F4V sang MPG 5.0 2 phiếu bầu
15 F4V sang OGG 5.0 1 phiếu bầu
Chuyển đổi sang F4V Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang F4V 4.9 120 phiếu bầu
2 MOV sang F4V 5.0 19 phiếu bầu
3 SWF sang F4V 4.8 13 phiếu bầu
4 AVI sang F4V 5.0 10 phiếu bầu
5 WMV sang F4V 5.0 10 phiếu bầu
6 GIF sang F4V 4.3 9 phiếu bầu
7 FLV sang F4V 5.0 9 phiếu bầu
8 M4V sang F4V 5.0 5 phiếu bầu
9 3GP sang F4V 5.0 4 phiếu bầu
10 WEBM sang F4V 5.0 2 phiếu bầu
11 MTS sang F4V 5.0 1 phiếu bầu
12 RM sang F4V 5.0 1 phiếu bầu
13 MPG sang F4V 3.0 1 phiếu bầu
14 3G2 sang F4V
15 AAF sang F4V

Xem tất cả