Công Cụ Chuyển Đổi TS Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file ts sang định dạng khác và từ định dạng khác sang ts

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

ts

Transport Stream

Là một giao thức để làm việc với các AV. định dạng phương tiện truyền thông container đóng gói suối tiểu học. Nó được sử dụng để phát sóng HDTV. Tồn tại tiếp cận với các lỗi khi tín hiệu yếu, do đó đảm bảo đồng bộ hóa tốt hơn của dòng suối. Các dữ liệu âm thanh và video được truyền đi trong các định dạng DVB và ATSC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TS Chuyển đổi Đánh giá
1 TS sang MP4 4.7 5,021 phiếu bầu
2 TS sang MP3 4.8 732 phiếu bầu
3 TS sang AVI 4.7 212 phiếu bầu
4 TS sang GIF 4.7 83 phiếu bầu
5 TS sang MPEG 4.6 50 phiếu bầu
6 TS sang 3GP 4.8 46 phiếu bầu
7 TS sang MKV 4.7 35 phiếu bầu
8 TS sang WAV 4.8 31 phiếu bầu
9 TS sang MOV 4.7 31 phiếu bầu
10 TS sang WMV 4.5 23 phiếu bầu
11 TS sang FLV 4.8 16 phiếu bầu
12 TS sang MPG 4.4 16 phiếu bầu
13 TS sang WEBM 4.4 9 phiếu bầu
14 TS sang AAC 4.9 9 phiếu bầu
15 TS sang MPEG-2 4.8 9 phiếu bầu
Chuyển đổi sang TS Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang TS 4.9 431 phiếu bầu
2 AVI sang TS 5.0 24 phiếu bầu
3 MPG sang TS 4.7 24 phiếu bầu
4 WMV sang TS 5.0 23 phiếu bầu
5 GIF sang TS 4.7 23 phiếu bầu
6 MOV sang TS 5.0 21 phiếu bầu
7 MKV sang TS 4.9 17 phiếu bầu
8 M4V sang TS 4.8 8 phiếu bầu
9 FLV sang TS 5.0 8 phiếu bầu
10 WEBM sang TS 5.0 5 phiếu bầu
11 3GP sang TS 5.0 4 phiếu bầu
12 SWF sang TS 5.0 2 phiếu bầu
13 M2TS sang TS 5.0 2 phiếu bầu
14 VOB sang TS 3.0 1 phiếu bầu
15 M2V sang TS 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả