เครื่องมือแปลงไฟล์ TS ผ่านช่องทางออนไลน์

แปลงไฟล์ได้ทั้งจากสกุล ts หรือแปลงให้เป็นสกุล ts

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB ขนาดไฟล์สูงสุด ลงชื่อ

ts

Transport Stream

เป็นโปรโตคอลสำหรับการทำงานกับ AV รูปแบบสื่อภาชนะห่อหุ้มประถมลำธาร มันถูกใช้เพื่อออกอากาศ HDTV มีอยู่การเข้าถึงข้อผิดพลาดเมื่อสัญญาณอ่อนแอจึงมั่นใจได้ว่าการประสานที่ดีขึ้นของกระแส ข้อมูลเสียงและวิดีโอจะถูกส่งใน DVB และ ATSC รูปแบบ

การแปลงแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน

แปลง TS การแปลง ให้คะแนน
1 TS เป็น MP4 4.7 4,454 คะแนน
2 TS เป็น MP3 4.8 575 คะแนน
3 TS เป็น AVI 4.7 194 คะแนน
4 TS เป็น GIF 4.8 65 คะแนน
5 TS เป็น MPEG 4.6 45 คะแนน
6 TS เป็น 3GP 4.8 39 คะแนน
7 TS เป็น MKV 4.7 31 คะแนน
8 TS เป็น MOV 4.7 26 คะแนน
9 TS เป็น WAV 4.9 22 คะแนน
10 TS เป็น WMV 4.9 20 คะแนน
11 TS เป็น FLV 4.8 16 คะแนน
12 TS เป็น MPG 4.5 13 คะแนน
13 TS เป็น MPEG-2 4.8 9 คะแนน
14 TS เป็น AAC 4.9 9 คะแนน
15 TS เป็น WEBM 4.8 8 คะแนน
แปลงเป็น TS การแปลง ให้คะแนน
1 MP4 เป็น TS 4.9 378 คะแนน
2 WMV เป็น TS 5.0 22 คะแนน
3 GIF เป็น TS 4.9 22 คะแนน
4 AVI เป็น TS 5.0 21 คะแนน
5 MPG เป็น TS 4.6 21 คะแนน
6 MOV เป็น TS 5.0 18 คะแนน
7 MKV เป็น TS 4.9 15 คะแนน
8 M4V เป็น TS 4.8 8 คะแนน
9 FLV เป็น TS 5.0 7 คะแนน
10 WEBM เป็น TS 5.0 4 คะแนน
11 3GP เป็น TS 5.0 4 คะแนน
12 SWF เป็น TS 5.0 2 คะแนน
13 M2TS เป็น TS 5.0 2 คะแนน
14 MTS เป็น TS 4.0 1 คะแนน
15 ASF เป็น TS 5.0 1 คะแนน

ดูทั้งหมด