Công Cụ Chuyển Đổi MKV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file mkv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang mkv

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

mkv

Matroska Multimedia Container

Là dự án có khả năng vô hạn, ý tưởng cơ bản trong số đó là việc tạo ra một container đa phương tiện mã nguồn mở cho các công trình trên các định dạng. định dạng MKV liên quan đến nhiều chọn lựa phụ đề, video và âm thanh. Bên cạnh đó, MKV cung cấp một chương trình phát sóng trực tuyến, quay lại ngay lập tức các tập tin và các phân vùng của file vào đầu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ MKV Chuyển đổi Đánh giá
1 MKV sang MP4 4.9 23,818 phiếu bầu
2 MKV sang MP3 4.9 6,349 phiếu bầu
3 MKV sang AVI 4.9 887 phiếu bầu
4 MKV sang GIF 4.9 402 phiếu bầu
5 MKV sang WMV 4.9 370 phiếu bầu
6 MKV sang MPEG 4.9 251 phiếu bầu
7 MKV sang WAV 4.9 166 phiếu bầu
8 MKV sang MOV 4.9 152 phiếu bầu
9 MKV sang MPG 4.9 113 phiếu bầu
10 MKV sang 3GP 4.9 76 phiếu bầu
11 MKV sang DIVX 5.0 63 phiếu bầu
12 MKV sang FLV 4.9 48 phiếu bầu
13 MKV sang WEBM 4.9 45 phiếu bầu
14 MKV sang SWF 4.9 41 phiếu bầu
15 MKV sang VOB 5.0 41 phiếu bầu
Chuyển đổi sang MKV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang MKV 4.8 522 phiếu bầu
2 SWF sang MKV 4.6 81 phiếu bầu
3 WEBM sang MKV 4.7 54 phiếu bầu
4 AVI sang MKV 4.9 51 phiếu bầu
5 WMV sang MKV 4.7 40 phiếu bầu
6 MOV sang MKV 4.8 38 phiếu bầu
7 GIF sang MKV 5.0 38 phiếu bầu
8 TS sang MKV 4.7 30 phiếu bầu
9 MPG sang MKV 4.9 21 phiếu bầu
10 FLV sang MKV 5.0 14 phiếu bầu
11 M4V sang MKV 4.8 12 phiếu bầu
12 MTS sang MKV 4.8 12 phiếu bầu
13 3GP sang MKV 4.9 12 phiếu bầu
14 OGV sang MKV 5.0 5 phiếu bầu
15 RM sang MKV 5.0 4 phiếu bầu

Xem tất cả