Công Cụ Chuyển Đổi M2V Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file m2v sang định dạng khác và từ định dạng khác sang m2v

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

m2v

MPEG-2 Video

Các tập tin * .m2v thường được mệnh để được ghép (thanh hỗn hợp), đó là quá trình thêm dữ liệu âm thanh và suối có lẽ khác như phụ đề, trước khi sử dụng. M2Vs được tạo ra bởi demultiplexing (demuxing) MPEG-2 hiện có, hoặc bằng cách chuyển đổi một định dạng video MPEG-2. Các M2V mở rộng tập tin là chủ yếu được tìm thấy với SFV chủ Files.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M2V Chuyển đổi Đánh giá
1 M2V sang MP4 4.7 27 phiếu bầu
2 M2V sang GIF 4.7 7 phiếu bầu
3 M2V sang AVI 3.8 3 phiếu bầu
4 M2V sang MKV 5.0 2 phiếu bầu
5 M2V sang MPG 4.5 2 phiếu bầu
6 M2V sang MOV 5.0 1 phiếu bầu
7 M2V sang TS 5.0 1 phiếu bầu
8 M2V sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
9 M2V sang DIVX
10 M2V sang XVID
11 M2V sang MPEG-2
12 M2V sang HEVC
13 M2V sang AV1
14 M2V sang AVCHD
15 M2V sang RMVB
Chuyển đổi sang M2V Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang M2V 4.5 198 phiếu bầu
2 MPG sang M2V 4.2 27 phiếu bầu
3 AVI sang M2V 4.8 17 phiếu bầu
4 MOV sang M2V 4.6 14 phiếu bầu
5 MKV sang M2V 4.8 8 phiếu bầu
6 WEBM sang M2V 4.1 7 phiếu bầu
7 WMV sang M2V 4.8 6 phiếu bầu
8 MPEG sang M2V 4.4 5 phiếu bầu
9 3GP sang M2V 4.3 4 phiếu bầu
10 M4V sang M2V 5.0 3 phiếu bầu
11 GIF sang M2V 5.0 3 phiếu bầu
12 SWF sang M2V 3.8 2 phiếu bầu
13 RMVB sang M2V 3.0 1 phiếu bầu
14 TS sang M2V 4.0 1 phiếu bầu
15 FLV sang M2V 5.0 1 phiếu bầu

Xem tất cả