M2V

m2v

MPEG-2 Video

Các tập tin * .m2v thường được mệnh để được ghép (thanh hỗn hợp), đó là quá trình thêm dữ liệu âm thanh và suối có lẽ khác như phụ đề, trước khi sử dụng. M2Vs được tạo ra bởi demultiplexing (demuxing) MPEG-2 hiện có, hoặc bằng cách chuyển đổi một định dạng video MPEG-2. Các M2V mở rộng tập tin là chủ yếu được tìm thấy với SFV chủ Files.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M2V Chuyển đổi Đánh giá
1 M2V sang MP4 4.7 27 phiếu bầu
2 M2V sang GIF 4.7 7 phiếu bầu
3 M2V sang MKV 5.0 2 phiếu bầu
4 M2V sang MPG 4.5 2 phiếu bầu
5 M2V sang AVI 5.0 1 phiếu bầu
6 M2V sang MOV 5.0 1 phiếu bầu
7 M2V sang TS 5.0 1 phiếu bầu
8 M2V sang VOB 5.0 1 phiếu bầu
9 M2V sang DIVX
10 M2V sang XVID
11 M2V sang MPEG-2
12 M2V sang HEVC
13 M2V sang AV1
14 M2V sang AVCHD
15 M2V sang RMVB
16 M2V sang F4V
17 M2V sang 3G2
18 M2V sang 3GP
19 M2V sang ASF
20 M2V sang FLV
21 M2V sang M4V
22 M2V sang MPEG
23 M2V sang MTS
24 M2V sang M2TS
25 M2V sang MXF
26 M2V sang RM
27 M2V sang OGV
28 M2V sang SWF
29 M2V sang WEBM
30 M2V sang WMV
31 M2V sang WTV
32 M2V sang AAC
33 M2V sang AC3
34 M2V sang FLAC
35 M2V sang MP3
36 M2V sang OGG
37 M2V sang AIFF
38 M2V sang AMR
39 M2V sang M4A
40 M2V sang M4R
41 M2V sang WAV
42 M2V sang WMA
43 M2V sang DTS
44 M2V sang OPUS
45 M2V sang SPX
46 M2V sang CAF
47 M2V sang TTA
48 M2V sang PVF
49 M2V sang PRC
50 M2V sang MAUD
51 M2V sang 8SVX
52 M2V sang AMB
53 M2V sang AU
54 M2V sang SND
55 M2V sang SNDR
56 M2V sang SNDT
57 M2V sang AVR
58 M2V sang CDDA
59 M2V sang CVS
60 M2V sang CVSD
61 M2V sang CVU
62 M2V sang DVMS
63 M2V sang VMS
64 M2V sang FAP
65 M2V sang PAF
66 M2V sang FSSD
67 M2V sang SOU
68 M2V sang GSRT
69 M2V sang GSM
70 M2V sang HCOM
71 M2V sang HTK
72 M2V sang IMA
73 M2V sang IRCAM
74 M2V sang SLN
75 M2V sang SPH
76 M2V sang NIST
77 M2V sang SMP
78 M2V sang TXW
79 M2V sang VOC
80 M2V sang VOX
81 M2V sang W64
82 M2V sang WV
83 M2V sang WVE
84 M2V sang SD2
Chuyển đổi sang M2V Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang M2V 4.5 197 phiếu bầu
2 MPG sang M2V 4.2 27 phiếu bầu
3 AVI sang M2V 4.8 17 phiếu bầu
4 MOV sang M2V 4.6 14 phiếu bầu
5 MKV sang M2V 4.8 8 phiếu bầu
6 WEBM sang M2V 4.1 7 phiếu bầu
7 WMV sang M2V 4.8 6 phiếu bầu
8 MPEG sang M2V 4.4 5 phiếu bầu
9 3GP sang M2V 4.3 4 phiếu bầu
10 M4V sang M2V 5.0 3 phiếu bầu
11 GIF sang M2V 5.0 3 phiếu bầu
12 SWF sang M2V 3.8 2 phiếu bầu
13 RMVB sang M2V 3.0 1 phiếu bầu
14 TS sang M2V 4.0 1 phiếu bầu
15 FLV sang M2V 5.0 1 phiếu bầu
16 MTS sang M2V 5.0 1 phiếu bầu
17 3G2 sang M2V
18 AAF sang M2V
19 ASF sang M2V
20 AV1 sang M2V
21 AVCHD sang M2V
22 CAVS sang M2V
23 DIVX sang M2V
24 DV sang M2V
25 F4V sang M2V
26 HEVC sang M2V
27 M2TS sang M2V
28 MOD sang M2V
29 MPEG-2 sang M2V
30 MXF sang M2V
31 OGV sang M2V
32 RM sang M2V
33 TOD sang M2V
34 VOB sang M2V
35 WTV sang M2V
36 XVID sang M2V