M2V

m2v

MPEG-2 Video

M2V là định dạng chỉ chứa dữ liệu video, âm thanh được lưu trữ trong tệp đi kèm khác. Phần mở rộng được sử dụng rộng rãi trong DVD và hệ thống nén video. Trên thực tế nó là một luồng video MPEG-2. M2V cũng được sử dụng trong TV kỹ thuật số, đóng vai trò là một tiêu chuẩn xác định cấu trúc của các luồng truyền tải và phương thức truyền dữ liệu.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ M2V Chuyển đổi Đánh giá
1 M2V sang MP4 4.5 282 phiếu bầu
2 M2V sang GIF 4.6 36 phiếu bầu
3 M2V sang AVI 4.5 26 phiếu bầu
4 M2V sang MOV 4.7 11 phiếu bầu
5 M2V sang MKV 4.1 9 phiếu bầu
6 M2V sang WMV 4.0 7 phiếu bầu
7 M2V sang MPEG 4.5 6 phiếu bầu
8 M2V sang MPG 4.8 5 phiếu bầu
9 M2V sang VOB 5.0 5 phiếu bầu
10 M2V sang DIVX 4.7 3 phiếu bầu
11 M2V sang TS 3.8 3 phiếu bầu
12 M2V sang FLV 5.0 2 phiếu bầu
13 M2V sang M4V 5.0 2 phiếu bầu
14 M2V sang MJPEG 4.0 1 phiếu bầu
15 M2V sang WEBM 5.0 1 phiếu bầu
16 M2V sang SWF 3.0 1 phiếu bầu
17 M2V sang HEVC 5.0 1 phiếu bầu
18 M2V sang XVID
19 M2V sang MPEG-2
20 M2V sang AV1
21 M2V sang AVCHD
22 M2V sang RMVB
23 M2V sang F4V
24 M2V sang 3G2
25 M2V sang 3GP
26 M2V sang ASF
27 M2V sang MTS
28 M2V sang M2TS
29 M2V sang MXF
30 M2V sang RM
31 M2V sang OGV
32 M2V sang WTV
33 M2V sang AAC
34 M2V sang AC3
35 M2V sang FLAC
36 M2V sang MP3
37 M2V sang OGG
38 M2V sang AIFF
39 M2V sang AMR
40 M2V sang M4A
41 M2V sang M4R
42 M2V sang WAV
43 M2V sang WMA
44 M2V sang DTS
45 M2V sang OPUS
46 M2V sang SPX
47 M2V sang CAF
48 M2V sang W64
49 M2V sang WV
50 M2V sang VOC
51 M2V sang TTA
52 M2V sang RA
53 M2V sang MP2
54 M2V sang OGA
55 M2V sang PVF
56 M2V sang PRC
57 M2V sang MAUD
58 M2V sang 8SVX
59 M2V sang AMB
60 M2V sang AU
61 M2V sang SND
62 M2V sang SNDR
63 M2V sang SNDT
64 M2V sang AVR
65 M2V sang CDDA
66 M2V sang CVS
67 M2V sang CVSD
68 M2V sang CVU
69 M2V sang DVMS
70 M2V sang VMS
71 M2V sang FAP
72 M2V sang PAF
73 M2V sang FSSD
74 M2V sang SOU
75 M2V sang GSRT
76 M2V sang GSM
77 M2V sang HCOM
78 M2V sang HTK
79 M2V sang IMA
80 M2V sang IRCAM
81 M2V sang SLN
82 M2V sang SPH
83 M2V sang NIST
84 M2V sang SMP
85 M2V sang TXW
86 M2V sang VOX
87 M2V sang WVE
88 M2V sang SD2
Chuyển đổi sang M2V Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang M2V 4.4 314 phiếu bầu
2 MPG sang M2V 4.2 42 phiếu bầu
3 AVI sang M2V 4.7 27 phiếu bầu
4 MOV sang M2V 4.6 16 phiếu bầu
5 MKV sang M2V 4.7 15 phiếu bầu
6 WMV sang M2V 4.9 12 phiếu bầu
7 GIF sang M2V 5.0 10 phiếu bầu
8 M4V sang M2V 3.8 9 phiếu bầu
9 WEBM sang M2V 4.1 7 phiếu bầu
10 MPEG sang M2V 4.4 5 phiếu bầu
11 3GP sang M2V 4.4 5 phiếu bầu
12 SWF sang M2V 3.8 3 phiếu bầu
13 M2TS sang M2V 5.0 2 phiếu bầu
14 FLV sang M2V 5.0 2 phiếu bầu
15 TS sang M2V 3.8 2 phiếu bầu
16 RMVB sang M2V 3.0 1 phiếu bầu
17 VOB sang M2V 5.0 1 phiếu bầu
18 MTS sang M2V 5.0 1 phiếu bầu
19 F4V sang M2V 5.0 1 phiếu bầu
20 3G2 sang M2V
21 AAF sang M2V
22 ASF sang M2V
23 AV1 sang M2V
24 AVCHD sang M2V
25 CAVS sang M2V
26 DIVX sang M2V
27 DV sang M2V
28 HEVC sang M2V
29 MJPEG sang M2V
30 MOD sang M2V
31 MPEG-2 sang M2V
32 MXF sang M2V
33 OGV sang M2V
34 RM sang M2V
35 TOD sang M2V
36 WTV sang M2V
37 XVID sang M2V