Công Cụ Chuyển Đổi FLV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file flv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang flv

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

flv

Flash Video

Là một định dạng phương tiện truyền thông chứa được thiết kế cho các tuyến trên Internet. Được sử dụng trên các trang web video lưu trữ phổ biến. Video thường được lưu trữ trong định dạng H.263 và H.264, âm thanh là một trong MP3 hoặc codec ít phổ biến khác. định dạng FLV-file là một dòng bit, cung cấp hình ảnh chất lượng cao ngay cả ở tốc độ bit thấp.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FLV Chuyển đổi Đánh giá
1 FLV sang MP4 4.9 6,238 phiếu bầu
2 FLV sang MP3 4.8 2,085 phiếu bầu
3 FLV sang GIF 4.9 509 phiếu bầu
4 FLV sang AVI 4.9 439 phiếu bầu
5 FLV sang SWF 4.9 204 phiếu bầu
6 FLV sang WMV 4.8 190 phiếu bầu
7 FLV sang WAV 4.9 147 phiếu bầu
8 FLV sang MPEG 4.9 78 phiếu bầu
9 FLV sang MOV 4.9 73 phiếu bầu
10 FLV sang 3GP 4.9 41 phiếu bầu
11 FLV sang WEBM 5.0 40 phiếu bầu
12 FLV sang MPG 5.0 29 phiếu bầu
13 FLV sang M4A 4.8 21 phiếu bầu
14 FLV sang OGV 4.7 19 phiếu bầu
15 FLV sang DIVX 5.0 17 phiếu bầu
Chuyển đổi sang FLV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang FLV 4.9 2,715 phiếu bầu
2 SWF sang FLV 4.6 883 phiếu bầu
3 MOV sang FLV 4.9 247 phiếu bầu
4 WMV sang FLV 4.8 160 phiếu bầu
5 GIF sang FLV 5.0 148 phiếu bầu
6 AVI sang FLV 4.9 143 phiếu bầu
7 WEBM sang FLV 4.8 76 phiếu bầu
8 3GP sang FLV 5.0 53 phiếu bầu
9 M4V sang FLV 4.9 51 phiếu bầu
10 MKV sang FLV 4.9 48 phiếu bầu
11 MPG sang FLV 4.9 44 phiếu bầu
12 TS sang FLV 4.8 15 phiếu bầu
13 MTS sang FLV 5.0 10 phiếu bầu
14 OGV sang FLV 5.0 8 phiếu bầu
15 RM sang FLV 5.0 5 phiếu bầu

Xem tất cả