Công Cụ Chuyển Đổi FLV Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file flv sang định dạng khác và từ định dạng khác sang flv

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

flv

Flash Video

Là một định dạng phương tiện truyền thông chứa được thiết kế cho các tuyến trên Internet. Được sử dụng trên các trang web video lưu trữ phổ biến. Video thường được lưu trữ trong định dạng H.263 và H.264, âm thanh là một trong MP3 hoặc codec ít phổ biến khác. định dạng FLV-file là một dòng bit, cung cấp hình ảnh chất lượng cao ngay cả ở tốc độ bit thấp.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ FLV Chuyển đổi Đánh giá
1 FLV sang MP4 4.8 8,319 phiếu bầu
2 FLV sang MP3 4.8 2,608 phiếu bầu
3 FLV sang GIF 4.8 628 phiếu bầu
4 FLV sang AVI 4.9 528 phiếu bầu
5 FLV sang WMV 4.8 242 phiếu bầu
6 FLV sang SWF 4.9 232 phiếu bầu
7 FLV sang WAV 4.9 170 phiếu bầu
8 FLV sang MOV 4.8 106 phiếu bầu
9 FLV sang MPEG 4.9 101 phiếu bầu
10 FLV sang WEBM 4.9 51 phiếu bầu
11 FLV sang 3GP 4.8 47 phiếu bầu
12 FLV sang MPG 4.9 41 phiếu bầu
13 FLV sang FLAC 4.8 33 phiếu bầu
14 FLV sang M4A 4.6 31 phiếu bầu
15 FLV sang OGV 4.5 22 phiếu bầu
Chuyển đổi sang FLV Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang FLV 4.8 3,206 phiếu bầu
2 SWF sang FLV 4.5 936 phiếu bầu
3 MOV sang FLV 4.8 280 phiếu bầu
4 WMV sang FLV 4.8 178 phiếu bầu
5 GIF sang FLV 4.9 177 phiếu bầu
6 AVI sang FLV 4.8 172 phiếu bầu
7 WEBM sang FLV 4.7 95 phiếu bầu
8 MKV sang FLV 4.8 59 phiếu bầu
9 M4V sang FLV 4.9 57 phiếu bầu
10 3GP sang FLV 4.9 56 phiếu bầu
11 MPG sang FLV 4.9 50 phiếu bầu
12 TS sang FLV 4.8 16 phiếu bầu
13 MTS sang FLV 5.0 13 phiếu bầu
14 F4V sang FLV 5.0 10 phiếu bầu
15 OGV sang FLV 5.0 9 phiếu bầu

Xem tất cả