Chuyển đổi TOD. Trực tuyến miễn phí

Công cụ trực tuyến tiên tiến để chuyển đổi các file tod. Đối với mac & windows. Không cần download.

Select files to convert or drag & drop them on this page
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

tod

TOD

File video chụp bởi một máy quay phim JVC Everio, như GZ-HD3 và GZ-HD7; lưu trong một định dạng độc quyền có thể được xem bằng cách sử dụng phần mềm Cyberlink kèm với máy quay JVC.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TOD Chuyển đổi Đánh giá
1 TOD sang MP4 4.9 37 phiếu bầu
2 TOD sang AVI 5.0 6 phiếu bầu
3 TOD sang MOV 5.0 2 phiếu bầu
4 TOD sang MPG 5.0 2 phiếu bầu
5 TOD sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
6 TOD sang MP3 5.0 1 phiếu bầu
7 TOD sang MPEG 5.0 1 phiếu bầu
8 TOD sang MPEG-2 5.0 1 phiếu bầu
9 TOD sang DIVX
10 TOD sang XVID
11 TOD sang HEVC
12 TOD sang AV1
13 TOD sang AVCHD
14 TOD sang RMVB
15 TOD sang F4V

Xem tất cả