TOD

tod

JVC Transport stream On Disk

TOD là một định dạng không được sử dụng rộng rãi. Các video TOD thường được quay bằng camera JVC. Nó là một định dạng độ nét cao sử dụng luồng truyền tải cho dữ liệu video. Các tệp TOD không thể được phát trực tiếp trên thiết bị video của người tiêu dùng, chúng phải được chuyển đổi hoặc đóng gói lại thành một trong những định dạng được áp dụng rộng rãi.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ TOD Chuyển đổi Đánh giá
1 TOD sang MP4 4.7 133 phiếu bầu
2 TOD sang MOV 4.9 21 phiếu bầu
3 TOD sang AVI 4.8 8 phiếu bầu
4 TOD sang MPEG 4.8 6 phiếu bầu
5 TOD sang MPG 5.0 3 phiếu bầu
6 TOD sang GIF 3.8 2 phiếu bầu
7 TOD sang MKV 3.8 2 phiếu bầu
8 TOD sang MP3 4.5 2 phiếu bầu
9 TOD sang MPEG-2 5.0 1 phiếu bầu
10 TOD sang AMB 5.0 1 phiếu bầu
11 TOD sang HEVC 5.0 1 phiếu bầu
12 TOD sang AVCHD 4.0 1 phiếu bầu
13 TOD sang AMR 5.0 1 phiếu bầu
14 TOD sang WEBM 4.0 1 phiếu bầu
15 TOD sang MJPEG
16 TOD sang DIVX
17 TOD sang XVID
18 TOD sang AV1
19 TOD sang RMVB
20 TOD sang F4V
21 TOD sang M2V
22 TOD sang 3G2
23 TOD sang 3GP
24 TOD sang ASF
25 TOD sang FLV
26 TOD sang M4V
27 TOD sang MTS
28 TOD sang M2TS
29 TOD sang MXF
30 TOD sang RM
31 TOD sang OGV
32 TOD sang SWF
33 TOD sang TS
34 TOD sang VOB
35 TOD sang WMV
36 TOD sang WTV
37 TOD sang AAC
38 TOD sang AC3
39 TOD sang FLAC
40 TOD sang OGG
41 TOD sang AIFF
42 TOD sang M4A
43 TOD sang M4R
44 TOD sang WAV
45 TOD sang WMA
46 TOD sang DTS
47 TOD sang OPUS
48 TOD sang SPX
49 TOD sang CAF
50 TOD sang W64
51 TOD sang WV
52 TOD sang VOC
53 TOD sang TTA
54 TOD sang RA
55 TOD sang MP2
56 TOD sang OGA
57 TOD sang PVF
58 TOD sang PRC
59 TOD sang MAUD
60 TOD sang 8SVX
61 TOD sang AU
62 TOD sang SND
63 TOD sang SNDR
64 TOD sang SNDT
65 TOD sang AVR
66 TOD sang CDDA
67 TOD sang CVS
68 TOD sang CVSD
69 TOD sang CVU
70 TOD sang DVMS
71 TOD sang VMS
72 TOD sang FAP
73 TOD sang PAF
74 TOD sang FSSD
75 TOD sang SOU
76 TOD sang GSRT
77 TOD sang GSM
78 TOD sang HCOM
79 TOD sang HTK
80 TOD sang IMA
81 TOD sang IRCAM
82 TOD sang SLN
83 TOD sang SPH
84 TOD sang NIST
85 TOD sang SMP
86 TOD sang TXW
87 TOD sang VOX
88 TOD sang WVE
89 TOD sang SD2