Công Cụ Chuyển Đổi ASF Trực Tuyến

Chuyển đổi trực tuyến từ file asf sang định dạng khác và từ định dạng khác sang asf

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo & thả vào trang này
100 MB Kích thước file tối đa Đăng ký

asf

Advanced Systems Format

Là một định dạng container đa phương tiện của Microsoft, có thể lưu tập tin video và âm thanh suối. đặc điểm riêng biệt là một sự thiếu thông tin về các dữ liệu mã hóa. Các thùng chứa định nghĩa cấu trúc của dòng để nó có thể, như AVI, chứa video với codec khác nhau, cũng như hoạt động khi đồng bộ hóa của suối.

Các Chuyển Đổi Được Hỗ Trợ

Chuyển đổi từ ASF Chuyển đổi Đánh giá
1 ASF sang MP3 5.0 37,956 phiếu bầu
2 ASF sang WAV 5.0 2,644 phiếu bầu
3 ASF sang MP4 4.7 602 phiếu bầu
4 ASF sang M4A 5.0 193 phiếu bầu
5 ASF sang AVI 4.7 181 phiếu bầu
6 ASF sang AAC 5.0 93 phiếu bầu
7 ASF sang OGG 5.0 79 phiếu bầu
8 ASF sang AIFF 5.0 71 phiếu bầu
9 ASF sang FLAC 5.0 53 phiếu bầu
10 ASF sang WMV 4.7 51 phiếu bầu
11 ASF sang GIF 4.9 50 phiếu bầu
12 ASF sang MOV 4.8 37 phiếu bầu
13 ASF sang WMA 4.9 23 phiếu bầu
14 ASF sang AMR 5.0 19 phiếu bầu
15 ASF sang MPEG 5.0 10 phiếu bầu
Chuyển đổi sang ASF Chuyển đổi Đánh giá
1 MP4 sang ASF 4.9 351 phiếu bầu
2 AVI sang ASF 5.0 40 phiếu bầu
3 WMV sang ASF 5.0 29 phiếu bầu
4 MOV sang ASF 5.0 20 phiếu bầu
5 WEBM sang ASF 4.9 15 phiếu bầu
6 3GP sang ASF 5.0 11 phiếu bầu
7 SWF sang ASF 4.7 10 phiếu bầu
8 MPG sang ASF 5.0 10 phiếu bầu
9 GIF sang ASF 5.0 6 phiếu bầu
10 M4V sang ASF 5.0 5 phiếu bầu
11 FLV sang ASF 4.2 5 phiếu bầu
12 MTS sang ASF 5.0 4 phiếu bầu
13 OGV sang ASF 5.0 2 phiếu bầu
14 MKV sang ASF 5.0 2 phiếu bầu
15 3G2 sang ASF

Xem tất cả